37 26 Herkeuring der leerlingen, ontslagen in 1934. Dakklasse a./d. Zuidwal 47. Uitzending van kinderen naar afgeloopen jaar 2194 kinderen aanbevolen. Er werden 1981 buiten. kinderen, die door de schoolartsen aanbevolen waren, uitge zonden, dus ongeveer 91 De 1981 door de schoolartsen aanbevolen en in 1936 uitge zonden kinderen vormen van het aantal van 2510 kinderen, dat blijkens het jaarverslag van den Haagschen Raad voor Kinder- uitzending in totaal werd uitgezonden, ongeveer 78,9 Groep 3 telde 15 leerlingen, groep 4: geen leerlingen. Totaal ontslagen in 1934 71 leerlingen. Over de dakklasse van de school aan den Zuidwal 47 vallen geen bijzonderheden te vermelden. Bij enkele leerlingen, die klachten of afwijkingen vertoonden, welke op de buitenschool plegen te verdwijnen, kon ook hier vooruitgang worden vast gesteld. In het algemeen kan worden gezegd, dat de proef wel aan de verwachtingen voldoet. Voor uitzending naar buiten hebben de schoolartsen in het VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 29 6 In Jaar. 6 1 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 2 1 1 34 2 1 32 2 Aanbevolen. 2194 2300 3028 2673 2639 1648 1075 Uitgezonden. 1981 1992 2474 1967 1696 982 570 Door de schoolartsen aanbevolen uitgezondenen. 1981 1992 2474 1967 1696 982 570 6 1 78,9 74,1 84.5 56,2 48,5 36 22 In 91 86 81 73 64 59 53 Jaar. 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 Totaal uitgezonden. 2510 2550 2926 3499 3499 2708 2601 Groep 1. volledig (3 X) herkeurd 42 leerling(en) 2 X herkeurd 1 X (geen herkeuring Groep 2. volledig (3 X) herkeurd 6 leerling(en) 2 X herkeurd 1 1 X 2 (geen herkeuring 1 Aantallen leerlingen, wier toestand by herkeuring na het ontslag in geen enkel opzicht achteruitge gaan of zelfs verder verbeterd bleek. Na 1/2 jaar. Na 1 jaar. Na 2 jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 784