27 Verlenging van fiat, omdat geen uitzending plaats vond binnen vier maanden, gedurende welke het fiat geldig is, werd 105 maal aangevraagd (Chr. 56, Bleekneusjes 37, R.K. 7, Strand 3, Kinabu (gezinsverpleging) 1, Lich. gebr. 1). In 17 van deze 105 gevallen had de keurende schoolarts de uitzending „dringend” geacht. In 74 gevallen w’erd de verlenging goedgekeurd, in 8 ge vallen bleek uitzending niet meer noodig, terwijl in de overige 23 gevallen wegens niet verschijnen, bedanken voor de uitzen ding, ziekte en dergelijke redenen geen beslissing kon worden genomen. Het aantal verrichtingen der schoolartsen in verband met Onderzoek der het onderzoek der leerlingen bedroeg: leerlingen. Bovendien werd door de uitzendende vereenigingen voor 646 kinderen keuring door de schoolartsen voor uitzending aange vraagd, en werd voor 244 kinderen, die in eerste instantie door den vereenigingsarts gekeurd waren, fiat aangevraagd. Onder scheidenlijk werd in 371 en 225 gevallen gunstig advies gegeven. Van deze 596 gefiatteerde kinderen werden er 529 uitgezonden, dus ongeveer 89 Gekeurd. Fiat. Jaar. 16052 16085 8117 204 Totaal aantal verrichtingen 32137 32137 Systematisch klasse-onderzoek (met ouders). (zonder ouders) Tusschentüdsch onderzoek (met ouders) (zonder ouders) Spreekuur-konsulten Keuringen kandidaten-ambachtsscholen (art. 14, lid 2, Ntjverheidsonderwijswet) Keuringen voor Gem. Bureau v. Beroepskeuze Keuringen voor uitzending naar buiten (op verzoek der vereenigingen) Diverse andere keuringen (zwemles, hooge schoenen enz.) Onderzoek op buitenscholen Keuringen op buitenscholen Huisbezoeken (huisonderwijs, houden van pleegkinderen enz 890 860 461 814 497 708 1543 157 1715 137 12925 3127 2769 1533 6422 1936 1935 1934 1933 1932 op gefiatteerden. 89 87 89 92 63 Uitgezonden. 529 405 295 492 217 596 466 330 533 346 o/o uitgezondenen o/o uitgezondenen op gekeurden. 59 47 64 60 44 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 785