28 Naar den behandelend geneesheer werden verwezen wegens: Verwezen naar: Bij het systematisch klasse-onderzoek werden alzoo 1595 adviezen verstrekt op 16052 onderzoekingen, dit is 1 op 10,1 Van school werden verwijderd of andere maatregelen werden geëischt wegens: Adviezen ge geven door de schoolartsen. Overzicht van het aantal verrichtingen in de laatste jaren: Aantal. 32137 37639 38490 38236 2278 1392 Totaal 11 24 88 Totaal 55 5 384 148 Totaal keel-, neus- en ooraandoeningen oogafwijkingen huid-, hoofd- en haarziekten oxyures interne aandoeningen orthopaedische aandoeningen andere chirurgische aandoeningen diverse aandoeningen Konsultatiebureau voor tbc. Paedologisch laboratorium School voor slechthoorenden andere instanties favus trichophytie impetigo vermoeden op roodvonk diphtherie andere besmettelijke ziekten Systematisch klasse-onderzoek. Systematisch klasse-onderzoek. 39 194 Jaar 1938 1935 1934 1933 Jaar. 1932 1931 1939 1929 Tusschentydsch en spreekuuronderzook. 3 6 66 2 Aantal. 35673 25457 18331 10453 29 2 654 529 17 62 56 34 35 5 518 1266 44 57 191 67 55 80 Tusschentydsch en spreekuuronderzoek. 155 197 2 30 3 7 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. Systematisch Tusschentydsch en klasse-onderzoek. spreekuuronderzook.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 786