31 vóór de bepaling werd gemaakt, dat volledige aansluiting nood zakelijk is, wil men van het voorrecht der schooltandverzorging kunnen genieten. In behandeling zijn in den kursus 1936/37: 5 4) 2 3) 0 2) In totaal 904 (898) klassen bevattende 32608 leerlingen. In den vorigen kursus 1935/36 werden 29624 (27647) kinderen tweemaal onderzocht en zoo noodig behandeld voor caries van het blijvend gebit. Van 29624 weigerden 1001 ouders hun toe stemming tot de behandeling te geven, bleken 1786 afwezig te zijn ten tijde van het onderzoek of de behandeling, waren er 55 weerspannig en kwamen 1074, doordat zij wegens schoolmutatie niet meer preventief te behandelen waren, niet in behandeling. Als eindresultaat hadden 25708 of 86 door de behandeling een gezond blijvend gebit gekregen, -waartoe 17622 vullingen in blijvende elementen w-erden gelegd, 596 extracties uit het blijvend gebit en 3057 extracties uit het melkgebit werden verricht. Het vervoer van kinderen van verafgelegen scholen naar de Vervoer, centra geschiedde zooveel mogelijk per tram. Waar dit ondoen lijk was, per bus. De kosten worden zooveel mogelijk door de ouders gedragen. De facultatieve filmlessen werden door het opheffen der Paedagogisch Gemeentelijke en R.K. schoolbioscopen dit jaar niet gegeven, gedeelte. In samenwerking met de afdeeling ’s-Gravenhage van de Mij. tot bevordering der tandheelkunde en met het Ivoren Kruis werd een groote tentoonstelling op tandheelkundig gebied gehouden in het Museum voor het Onderwijs aan de Hemster- huisstraat. De tentoonstelling werd op 17 Januari geopend door den Wethouder van Onderwijs Prof, van der Bilt in tegen woordigheid van talrijke autoriteiten en vertegenwoordigers van vereenigingen. De tentoonstelling mocht zich in groote belangstelling van het publiek verheugen. Onder leiding der schooltandartsen werden daarna ondersch. in de schoolgebouwen Abeelstraat, Hooge Prins-Willemstraat, Nijkerklaan, Pretorius- straat, Wilh.-van-Pruisenstraat en Busken-Huetstraat kleinere tentoonstellingen gehouden. In totaal werden 6695 bezoekers genoteerd. Behandeling. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 37 143 (vorig jaar 113) scholen tot 4 37) en met de 6de (hoogste) klasse. 5de 4de 3de 2de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 789