38 2 Scheikundig en microscopisch onderzoek der geneesmiddelen ten gevolge van de devaluatie, hooger; voor sommige was de stijging zeer groot. Dank zij de groote medewerking van de geneeskundigen kon de vervanging van dure buitenlandsche speciaal-praeparaten door zelfbereide of binnenlandsche producten wederom aanzien lijk worden uitgebreid; zonder eenige schade voor de therapie kon hierdoor belangrijk worden bezuinigd. De groote toeneming van de receptuur betrof zoowel de Gemeenteziekenhuizen als de particuliere; zij is voor hen, die via Maatschappelijk Hulpbetoon geneeskundige verzorging ont vangen, ook wederom zeer groot. De radium-behandeling van patiënten, die voor rekening van de Gemeente werden verpleegd in particuliere ziekenhuizen en van de patiënten, die in de Gemeenteziekenhuizen poliklinische behandeling ondergaan, vorderde een uitgaaf van f 5.226,97 tegen f 6.628,70 in 1935. Voor de eyaneering van woningen en kleeren werd 1727 kilo Cyanetum Natricum verbruikt. Aan het Tehuis voor Onbehuisden werd 1 590 liter van een middel tegen pediculosis verstrekt tegen 2100 liter in 1935. Aan 130 inrichtingen van onderwijs werd verband verstrekt voor eerste hulp bij ongelukken. De in vorige jaarverslagen opgenomen opgaaf van de ver bruikte hoeveelheden van eenige der belangrijkste genees- en verbandmiddelen kan in dit verslag niet worden gedaan, omdat door overgroote drukte geen tijd gevonden kon woorden het daarvoor vereischte cijfermateriaal te verzamelen. Maatregelen om dit in 1937 weer mogelijk te maken zijn in voorbereiding. Het onderzoek naar identiteit, zuiverheid en gehalte der geneesmiddelen had regelmatig plaats. Voorbeelden van waargenomen afwijkingen zijn: Acidum boricum pulv. was geen B 50; Acidum citricum be vatte te veel lood; Ammonia liquida had een te laag gehalte; Brometum natricum bevatte te veel water; Collodium had een te lage droogrest; Diaethylobroomacetylureum had een te laag smtp.; Ferrum reductum bevatte te weinig metallisch ijzer; Glucosum bevatte te veel water; Hydrochloras Papaverini be vatte te veel nevenalcaloïdenLactas calcicus had een te sterke reuk; Oxydum magnesicum had een te groot gloei ver lies; Pep sin um had een te lage proteolytische werking, Radix Valerianae had een te hoog aschgehalte; Saccharas ferricus was niet helder oplosbaar; Solutio formaldehydi had een te laag gehalte; Sulfas zincicus was niet neutraal op methylrood; Vaselinum flavum was ijzerhoudend. VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 792