38 3 Het aantal pathologisch-chemische en microscopische onder- Pathologisch- zoekingen voor den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezond- chemische en heidsdienst en toxicologische onderzoekingen voor de zieken- microscopische huizen bedroeg 1 061. Deze onderzoekingen betroffen: urine op onderzoekingen, aanwezigheid van eiwit, glucose, lactose, aceton, acetazijnzuur, galkleurstoffen, urobiline, vergiften, tuberkelbacillen; urine- sedimenten; maaginhoud op vergiften; faeces op bloed, ver giften, eieren van parasieten; sputum op tuberkelbacillen; nier steenen op samenstelling. Evenals vorige jaren hadden de toxicologische onderzoe kingen grootendeels betrekking op suicide met veronal en zijn afgeleide verbindingen. Aangezien de apotheek in hoofdzaak voor ziekenhuis- en Receptuur, gestichtspatiënten werkt, zijn de aard der receptuur en de hoe veelheden der verwerkte grondstoffen per voorschrift geheel andere dan in particuliere of ziekenfondsapotheken. De genees- en verbandmiddelen toch, welke zich daartoe leenen, zooals narcose- en desinfectiemiddelen in de operatiekamer, stoffen voor de dagelijksche verpleging in de ziekenzaal en verband middelen, behooren tot algemeen gebruik in één voorschrift ver- eenigd te worden; het zou niet wenschelijk en bovendien niet economisch zijn voor elk der patiënten afzonderlijk dusdanige middelen op recept aan te vragen. Het aantal geneeskundige voorschriften bedroeg Van deze voorschriften waren bestemd voor: VERSLAG GEMEENTEAEOTHEEK. 1936. 1985. 99 123 014 26 332 43 643 12 994 8 472 19 950 1573 664 4 321 3 902 43 351 15 211 38 956 9 842 19 194 16 533 34 061 108 717 23 746 41304 12 328 6 572 17 619 1689 429 3 603 4 007 34 389 14 157 39 240 10 610 16 979 15 252 30 257 het Gemeenteziekenhuis Zuidwal en de barakken voor be smettelijke ziekten Gemeenteziekenhuis Tapijtweg R.-K. Ziekenhuis Juliana-Kinderziekenhuis de Diaconesseninrichting „Bronovo” Ziekenverpleging der Afd. ’s-Gravenhage van „het Ned. Roode Kruis” Ziekenverpleging „St. Antoniushove”, Voorburg het Militair Hospitaal de R.-K. Vrouwenkliniek „Bethlehem” Emmakliniek le Afdeeling vau den G. G. G. D IA 2e 2A 3e 4e 5e L in 1936 588 040 tegen 1935 514 371 1934 472 529 1933 454 218

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 793