38 5 De totale inkomsten hebben bedragen De raming bij de begrooting bedroeg f 69.325,18 71.000 Specificatie der inkomsten: f 181.525,96 165.339,— Specificatie der uitgaven: Begrooting. f 54.487,— 74.000,— 24.000,— 8.750,— 1.800,— 900,— 950,— 202,— 250.— De totale uitgaven hebben bedragen De raming bij de begrooting bedroeg heden van chemischen, toxicologischen of sociaal-hygiënischen aard. De waarde der aanwezige genees- en verbandmiddelen op Financieel over- 1 Januari 1937 is ditmaal, om de niet onbelangrijke onkosten zicht, der algeheele inventarisatie te besparen, niet vastgesteld van den totalen voorraad, maar slechts van de belangrijkste middelen; zij vertegenwoordigde een waarde van ongeveer f 13.000,tegen f 12.000,— op 1 Januari 1936. De aanwezige verbandmiddelen hadden een waarde van ongeveer f 3.750, tegen f 4.677,57 op 1 Januari 1936. De waarde der af geleverde genees- en verbandmiddelen be droeg in: VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. f f f >5 r» 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 55.698,17 8.901,99 732,19 2.547,77 16,94 1.180,57 247,55 Uitgaven. 57.523,34 90.463,27 19.484,31 10.386,60 1.898,24 797,69 566,24 242,54 163,73 Geneesmiddelen. f 89.463,27 81.533,77 72.338,06 71.725,80 74.073,75 70.084,15 57.869,39 Jaarwedden Geneesmiddelen Verbandmiddelen Bereiding, onderzoek, dispenseering Vuur, licht, water, electr. kracht Schoonmaak der gebouwen Onderhoud der gebouwen Telefoon Vrachtloonen 1. Geneesmiddelen en minerale wateren ten behoeve van de Gemeenteziekenhuizen 2. Verbandmiddelen voor idem 3. Flesschen en potten 4. Aan de Gemeentebedrijven en -diensten geleverde genees- en verbandmiddelen 5. Uitkeering Rjjksverzekeringsbank 6. Terugbetaalde omzetbelasting 7. Diversen Verbandmiddelen. 20.411,88 21.764,73 20.610,91 23.726,66 27.433,18 32.277,75 34.974,88

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 795