38 6 ’s-Gravenhage, April 1937. De genees- en verbandmiddelen voor de in geneeskundigen onderstand opgenomen personen, voor den Gemeentelijke Ge neeskundigen en Gezondheidsdienst, de Politie, voor de liefda digheidsgestichten en de inrichtingen ten algemeenen nutte worden niet verrekend. De Directeur der Gemeenteapotheek, A. H. SCHIRM. VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 796