HOOFDSTUK I. HET BESTUUR. De Raad bestond op 1 Januari 1937 uit de volgende 45 leden: Raad. Loo, I. van der (A.R.) Luberti, W. C. (S.D.A.P.) Michon, D. B. (H.G.S.) Mobach, Mr. Tj. (S.D.A.P.) Moonen, L. L. E. E. M. (R.-K.) Neuteboom, H. (S.D.A.P.) Niemantsverdriet, G. (C.H.) Niet, J. J. de (C.H.) In de vacature, ontstaan door ontslagneming van den heer Dr. W. J. Hartmann, is door den voorzitter van het Centraal Stembureau bij besluit van 12 Mei 1936 benoemd verklaard de heer G. Niemantsverdriet. In de vacature, ontstaan door ontslagneming van den heer Prof. Mr. A. C. Josephus Jitta, is door genoemden voorzitter bij besluit van 2 December 1936 benoemd verklaard de heer M. Joëls Jr. (S.D.A.P.) Oever, Mr. D. J. I. van den (R.-K.) i Paans, F. J. (N.H.) Quant, F. N. V. (R.-K.) Smitskamp, H. (A.R.) Snoeck Henkemans, J. R. (C.H.) Spiesz, J. (S.D.A.P.) Stokvis, Z. (S.D.A.P.) I Visser, L. L. H. de (C.P.) Vliegen, W. H. (S.D.A.P.) Vries Czn., Mr. Dr. S. de (A.R.) Vries-Bruins, Mevr. A. E. J. de i (S.D.A.P.) j Vrijenhoek, M. (S.D.A.P.) Westerman, Mr. Dr. W. M. (N.H.) Zee, D. van der (S.D.A.P.) Akker, J. W. van den (R.-K.) Asch van Wijek, Jhr. Mr. J. M. M. van (A.R.) Beresteyn, Jhr. Mr. Dr. E. A. van (V.B.) Bilt, Prof. Ir. C. L. van der (V.B.) Blaauw, Mevr. H. H. (V.B.) Bommel, J. K. W. F. van (V.B.) Bouma-van Strieland, Mevr. N. C. I Oever, C. H. P. W. van den (S.D.A.P.) Buurman, L. (S.D.A.P.) Damme, C. P. (S.D.A.P.) Diepen, J. G. A. (R.-K.) Drees, W. (S.D.A.P.) Dresmé, Th. M. (R.-K.) Esehauzier, Mr. P. Ch. L. (N.H.) Feber, Ir. L. J. M. (R.-K.) Folmer, A. (C.H.) Guit, L. F. (R.-K.) Hameien, L. P. van (S.D.A.P.) Joëls Jr., M. (V.D.) Jong, Mr. H. W. J. M. de (R.-K.) Kesteren, A. van (N.H.) Kuiler, Th. J. K. (S.D.A.P.) Langen, J. J. van (S.D.A.P.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 7