life |Ï1| 39 8 I. Opgave van de namen der gesubsidieerde vereenigingen, de aantallen verzekerde leden op 26 December 1936, alsmede de subsidiepercentages en de werkloozenkas-uitkeeringen over 1936. - ti 5 VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ. NAMEN DER VEREENIGINGEN. 508,2*1 1. 808; 100 8.496,15 3.835,82 100 1.003,60 66 133 130 4.304,10 20. 9.159,83 576 100 n 8.067,43 698 100 1 1.033,35 n f 350.190,83 Transporteeren 11.247 i n I n I n n n 69 10 100 100 100 100 100 100 100 100 175 175 175 175 175 1.278,25 86,40 900,80 1.639,10 5.010,40 450,- 20.340,75 1.096,- 4.129,80 14.426,55 51.796,- 59 24 5.394,50 73.029,10 57.186,55 6.377,95 18.145,15 51.731,25 164,50 599,30 tn 5 P. n 340 100 I 94 1 66 245 370 16 1 881 120 100 130 130 f 180 n n n '5 S d a ■hd 100 100 I 100 I n n n n Ned. Ver. van Ambtenaren in het Particuliere Bedrijf 2. Alg. Apothekers-adsistenbond 3. Alg. Ned. Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingbedrjjfi 4. Ned. R.-K. Bond van Brood-, Koek-, Banketbakkers en I Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers 5. Ned. R.-K. Bond van Bloemist-, Tuin-, Veen- en Land- I arbeiders „St. Deus dedit” 6. Alg. Ned. Bouwarbeidersbond 7. Ned. Chr. Bouwarbeidersbond 8. Chr. Nat. Bouwvakarbeidersbond in Nederland 9. Land. Fed. van Bouwvakarbeiders in Nederland 10. Ned. R.-K. Bouwvakarbeidersbond „St. Joseph” 11. Neutraal Verbond van Werknemers in het Bouwbedrijf 12. Ned. Ver. van Voorzorg voor Bouwvakarbeiders 13. Alg. Ned. Bond van Uitvoerders en Bazen in de Burger lijke- en Waterbouwkunde 14. Ned. Bond van Particuliere Chauffeurs 15. Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders(sters) 16. Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders 17. Ned. Fed. Bond van Arbeiders werkzaam in de Fabriek matige bedrijven 18. Ned. R.-K. Fabrieksarbeiders(sters)bond „St. Willi- brordus” 19. Ver. van Ned. Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koop vaardij Ver. van Werknemers in het Goud- en Zilversmedenbedrijf 21. Ned. Grafische Bond 22. Ned. Chr. Grafische Bond 23. Ned. Kath. Grafische Bond 24. Ned. Ver. van Chefs in het Grafisch bedrijf 25. Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden 26. Ned. R.-K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbe dienden „St. Franciscus van Assisië” 27. Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercu- rius” 28. Ned. Ver. van Vertegenwoordigers van Handelaren en Industrieelen „Hermes” 29. Ned. Ver. van Chr. Handelsreizigers en Handelsagenten 177 1 543 792 81 381 899! 3 100 15 150 9 146 501 1 244

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 804