1 Js's tti 39 9 44 s I VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ. NAMEN DER VEREENIGINGEN. f 350.190,83 11 247 Transport 100 i 662,20 54 7.626,35 366 n 100 2.133,60 83 n 100 3.911,27 173 T) 12.651,15 190 295 7.524,60 263 130 n 1.586,30 66 130 n 1.363,20 75 130 n 3.251,85 79 170 h 2.668,90 46.285,15 f594.754,245 Transporteeren. n n n n n n n n 1 202 9 335 323 570 12 231 480 72 27 128 20 190 100 100 100 180 180 180 100 170 170 170 170 180 100 130 100 13.634,325 22.293.74 395,20 9.785,84 2.351,42 1.296,40 204,28 3.916,80 3.335,70 954 29 3.653,55 315,— CC bo 5 u 93.716,59 n rt n -U» '5 <h cc a e G 'C 153 173 .118 411 30. Ned. R.-K. Ver. van Handelsreizigers en Handelsagenten „St. Christoffel” 31. Bond van Hotel-, Café- en Restaurantpersoneel in Neder land 32. Ned. Geneefsche Bond van Hotel-, Café- en Restaurant personeel 33. Ned. R.-K. Bond van Hotel-, Café- en Restaurantgeëm- ployeerden „St. Antonius” 34. Bond van Ned. Chr. Houtbewerkers, Meubelmakers, Be hangers e. a. v 35. Ned. R.-K. Bond van Houtbewerkers, Meubelmakers, Be hangers e. 36. Ned. Ver. van Chr. Kantoor- en Handelsbedienden 37. Ned. Bond van Kapperspersoneel 38. Ned. R.-K. Bond van Kappersbedienden „St. Cosmas” 39. Ned. Bond van Mann. en Vrouw. Arbeiders in de Kle dingindustrie e. a. v 40. Ned. Chr. Bond van Arbeiders en Arbeidsters in de Kle dingindustrie e. a. v 41. Land. Fed. Bond van Arbeiders(sters) in de Kleeding- industrie e. a. v 42. Ned. Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf 43. Ned. Chr. Landarbeidersbond 44. Chr. Nat. Ver. van Werklieden in het Landbouw-, Tuin bouw, Zuivel- en Veenbedrijf 45. Ned. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond 46. Alg. Ned. Metaalbewerkersbond 47. Chr. Metaalbewerkersbond in Nederland 48. Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond 49. Ned. Ver. van Metaalbewerkers 50. Onafhankelijke Bedrijfsfederatie van Werkers in de Me taalindustrie 51. Alg. Ned. Bond van Meubelmakers, Behangers, Hout bewerkers e. a. v 52. Nat. Vakbond van Muziekinstrumentmakers en -stemmers. 53. Ned. R.-K. Naaisters- en Kleermakersbond „St. Gerardus Majella” 54. Bond van Notarisklerken in Nederland 100

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 805