39 10 Totaal - M g 5 e. 3 g ■3 s-ë 8 VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ. NAMEN DER VEREENIGINGEN. 18411 f594.754,245 Transport 55. 1.280,46 59. 188,50 n 63. n 68. 70. 5.888,34 216,— 45.561,59 741 125 f893.103,385 26 6251 n n n n 62.309,91 n n n n n n n n n 17 1 036 460 132 4 5 100 100 100 100 10(1 100 100 100 100 175 180 180 180 100 100 4.025,05 2.296,80 195,20 3.537,85 3.639,50 1.422,- 2.863,14 175 175 150 100 100 100 100 180 180 150 100 130 130 130 100 100 <c c p. A s 5.747,35 1.512,80 2.163,92 4.327,77 830,— 805,— 158,32 1.196,— 233 143 48 71 787 41 4.314,50 37.528,94 13.605,16 jrt T5 O 48 342 6 154 102 41, 43| 2 1 78 333 2 558 547 5 45 1 104 32 54 5 15.230,24 63.723,50 13.781,30 n Bond van Procureurs- en Deurwaardersklerken en Candi- daat-Deurwaarders 56. Ver. van Seheepswerktuigkundigen 57. Ned. Schildersgezellenbondj 58. Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond Chr. Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland 60. Ned. Fed. van Sigarenmakers en Tabakbewerkers 61. Ned. Bond van Arbeiders(sters) in de Slagers- e.a. be drijven 62. Ned. R.-K. Slagersgezellenbond Alg. Ned. Bond van Arbeiders, werkzaam bij Straten- en Wegenbouw 64. Alg. Ned. Stukadoorsbond 65. Ned. R.-K. Tabaksbewerkersbond „St. Willibrordus” 66. Alg. Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel 67. Ned. Bond van Technici Ned. R.-K. Bond van Technici „St. Bernulphus” 69. Ned. Ver. van Chr. Technici Alg. Ned. Bond van Textielarbeiders „De Eendracht” 71. Ned. Chr. Textielarbeidersbond „Unitas” 72. Timmerliedenvereeniging „Vooruitgang is ons streven”. 73. Ned. Toonkunstenaarsbond 74. Centrale Bond van Transportarbeiders 75. Ned. R.-K. Bond van Transportarbeiders „St. Bonifacius”. 76. Ned. Fed. van Transportarbeiders 77. Ned. Syndicalistische Fed. van Transportarbeiders 78. Ned. Bond van Opzichthouders in het Transportbedrijf 79. Vereeniging van Arbeiders in de Haven- en Transport bedrijven 80. Alg. Ned. Typografenbond 81. Ned. Centr. Bond van Chr. Arbeiders in de Bedrijven van Voedings- en Genotmiddelen 82. Neutrale Bond van Personeel in de Voedingsbedrijven 83. Centrale Bond van Werkmeesters en ander opzichthou dend personeel 84. Ned. Chr. Werkmeestersbond 85. Ned. R.-K. Werkmeestersbond 86. Land. Vereeniging tot onderlinge verzekering tegen de nadeelige gevolgen van werkloosheid en ziekte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 806