illi s h Mü 39 i I-al iïf i hhi Os D Cu I Hr fg-s I Pi 11 II. Stand der arbeidsmarkt. 3 5 I 1 2 a ji ill VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ. 1936. 1936. 1986. 1936. th ■O o O O? Maanden. a Metaalindustrie. Bouwbedrijf. 3 449 35.9 3 290 42,- 5 338 5 690 52,7 67,1 tanuari 3 280 42,2 3 446 36,9 67,3 5 295 februari 5 627 53,4 3 268 3 417 37,5 41,4 Maart. 57 5 564 49,5 5 269 37,4 3 408 3 272 40, Ipril. 42. 5 201 53,- 5510 i 37,9 3 265 38,8 Mei 3 392 51,3 5 505 41,4 5 154 38,3 3 263 38,1 Juni 3 372 55,4 5 486 45,8 5 114 39,2 39,2 3 236 'uli 3 362 5 109 58,1 5 445 50,6 Augustus 39,8 3 356 3 226 38,8 1 58,5 5419 5 080 52,6 38,7 39,1 3 349 3 219 iepteinber 5 386 60,3 54,3 5 051 39,1 3 336 37,6 3 220 letober. 62,6 5 328 59,3 4 994 39,6 3 308 37,1 3 228 66,- 'ovember 5 302 60,5 4 979 38,9 3 302 3 231 40,2 iecember 67,2 4 950 65,5 5 309 Meubelindustrie. 33,1 37,5 22 966 Januari. 55,9 1 383 50,4 1 313 ’ebruari 37,5 32,6 22 800 23 674 1 298 52,4 1 368 51,6 Haart 22 824 43,2 23 488 31 1 283 1 353 43,2 ‘pril. 22 728 23 472 28,1 36,2 35,8 1 278 1 352 Hei 31,1 23 433 36,3 27,8 22 461 1 346 34,3 1 270 Juni 31,3 28,2 22 401 41,9 23 345 1 340 38,9 1 265 Juli 32,5 23 305 22 467 48,1 29,6 1 335 41,2 1 257 ‘Ugustus 32,2 30,2 22 311 47,6 23 125 1 339 1 259 41,4 September 32,6 46,- 22 585 31,1 22 252 1 349 42,1 1 257 Jetober 33,- 23 076 47,9 31,8 22 318 1 338 44,5 1 251 33,8 48,7 22 897 32,4 22 163 1 330 48,7 1 247 'ecember 34,1 50,2 23 010 35,3 22 102 1 249 54,6 1 324 34,- 32,1 a November 3 .2 I 5a i Ifiï lil ■S £.5g Alle bedrijfstakken, waarin de werk loosheid der daartegen verzekerde werk lieden is nagegaan, te zamen. 23 768 éi Gemiddelden per week, Gemiddelden per week. Gemiddelden per week. I Gemiddelden per week. a

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 807