40 INHOUD. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 1. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2. 3. 4. 5. 6 6 6 6 7 8 8 8 10 11 11 12 14 14 15 15 15 15 16 16 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 Bladz. 3 16 17 19 21 21 22 22 a. b. c. Algemeene opmerkingen A. Openbaar lager onderwijs Algemeen; gewoon lager onderwijs Gemeentelijke Inspectie van het onderwijs Schoolgebouwen Onderwijzend personeel Niet-onderwijzend personeel Schoolschoonmaak Leerlingen Leerplannen Onderwijs in handenarbeid Leermiddelen en schoolbehoeften, schoolbibliotheek, belooningen en eereblijken Schoolreisjes Schoolgelden Opleidingsklassen A, B en C Jeugdconcerten Vervolgonderwijs Buitengewoon lager onderwijs scholen voor zwakzinnigen school voor zeer zwakzinnigen school voor slechthoorenden en spraakgebrekkigen (avondonderwijs aan oud-leerlingen dezer school). Avondnijverheidsonderwijs Verschillende cursussen a. cursussen in spreken aan spraakgebrekkigen b. avondcursus in handenarbeid Verschillende commissiën a. commissie van advies voor eerste aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van bijzondere lagere scholen b. commissie voor Veilig Verkeer c. oudercommissiën d. commissiën tot wering van schoolverzuim Gemeentelijk Museum voor het onderwijs en School bioscoop Gemeentelijke School- en kindertuinen Schoolkinderbaden Schoolzwemonderricht Schooltandverzorging Sehoolkinderkleeding Schoolkindervoeding

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 809