40 2 B. 25 25 c. D. III. IV. V. 44 29 29 I. II. 1. 2. 3. 4. 5. 23 23 26 26 27 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 39 26 26 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. a. 27 Bladz b. c. Openbaar voorbereidend onderwijs a. scholen voor voorbereidend onderwijs b. kweekschool voor onderwijzeressen bij het voorbe reidend onderwijs c. commissie voor de gemeenschappelijke akte-examens voor voorbereidend onderwijs Bijzonder lager onderwijs scholen voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs, medewerking krachtens art. 72 der Lager-onderwijs- wet 1920 scholen voor buitengewoon lager onderwijs scholen voor voorbereidend onderwijs Bijzonder voorbereidend onderwijs Bijlagen Overzicht totaal aantal leerlingen van alle scholen. Aantallen leerlingen der openbare scholen, verdeeld naar geslacht, leeftijd en klasse scholen voor gewoon lager onderwijs school voor id. (Montessori-school) lager onderwijs-kopscholen scholen voor uitgebreid lager onderwijs A scholen voor uitgebreid lager onderwijs B Als voren van de bijzondere scholen 1. scholen voor gewoon lager onderwijs 2. scholen voor uitgebreid lager onderwijs Aantallen leerlingen in de verschillende klassen 1. der openbare scholen 2. der bijzondere scholen Overzicht omtrent den overgang van leerlingen der openbare en bijzondere scholen naar andere in richtingen van onderwijs

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 810