40 7 en schoolbe- hoeften, school bibliotheek, belooningen en eerebljjken. Voor aanschaffing en onderhoud van leermiddelen, school-Leermiddelen behoeften en schoolbibliotheek, alsmede voor de uitreiking van belooningen en eereblijken zijn de hieronder genoemde bedragen uitgegeven: De leerlingen van 31 openbare scholen, inbegrepen die voor Schoolreisjes, buitengewoon lager onderwijs, hebben in totaal 46 schoolreizen gemaakt; door de Gemeente is een bedrag van f 1.481,72 in de kosten van deze reizen bijgedragen. De bij de Koninklijke besluiten van 19 September 1934, Schoolgelden, no. 27, 6 November 1935, no. 51, en 24 Juni 1936, no. 28, goed gekeurde schoolgeldregelingen bleven gedurende het geheele jaar 1936 van kracht. 11 319 leerlingen van scholen voor gewoon lager onderwijs, 1126 van die voor uitgebreid lager onderwijs en 695 van scholen voor buitengewoon lager onderwijs genoten kosteloos onderwijs. Aan geen der scholen in deze Gemeente was een opleidings- Opleidings- klasse A verbonden. klassen Tot 1 September 1936 was een opleidingsklasse B aanwezig A, B en O. aan de scholen aan het Alexanderplein 14 en de Galvanistraat 43. Opleidingsklassen C waren gevormd aan de scholen aan het Alexanderplein 14, de van-Beyerenstraat la (tot 1 September), de Deventerschestraat 21, de Escamplaan 63 (van 1 September af), de Galvanistraat 43, den Hyacintweg 3 (school B), de Ko- ningin-Sophiestraat 19, de van-Merlenstraat 67 (tot 1 Septem ber), het Naehtegaalplein 19a (van 1 September af) en de Sneeuwbalstraat 137 (tot 1 September). VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Totaal. f t 101,77 f f 101,77 f f f n f f n f f n f f n f Schoolbibliotheek. Gewoon lager onderwijs Uitgebreid lager onderwijs Totaal Leermiddelen enz. Gewoon lager onderwijs Uitgebreid lageronderwijs Totaal Uit den handel betrokken. f 27.696,49 16.949.34 44.645,83 682,60 288,33 970,93 7.004,16 1.900,59 8.904,75 34.700,65 18.849,93 53.550,58 784,37 288,33 1.072,70 1.685,28 1.396,63 3.081,91 1.685.28 1.396,6£ 3.081,91 Geleverd door het leermiddelen- magazyn. Belooningen en eere- blQken. Openbaar lager onderwijs Bijzonder Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 815