1 40 8 Jeugdconcerten. 3. Buitengewoon lager onderwijs. Onderzoek der kinderen. Geschikt voor Drie van de vier in het schooljaar 19351936 gegeven jeugd- concerten zijn toegankelijk gesteld voor leerlingen van scholen voor uitgebreid lager onderwijs. Het aantal bezoekers, afkomstig van deze scholen, bedroeg onderscheidenlijk 400, 450 en 300. De concerten werden geleid door Piet Tiggers en Leo Ruygrok. Noode moet er in worden berust, dat Dr. van Anrooy de leiding van de jeugdconcerten niet meer op zich kan nemen. Hierbij past de uiting van groote dankbaarheid voor alles wat Dr. van Anrooy in den loop der jaren voor deze concerten heeft gedaan. Aantal onderzochte can- didaten. Te weinig zwakzinnig of te kort op de 1. s. b. 1. s. j school voor zeer zwakz. Geplaatst op dezelfde b. 1. s. Geplaatst op andere openbare b. 1. s. Geplaatst op school voor zeer zwakzinnigen. Niet geplaatst op een der genoemde scholen. 2. Vervolgonderwijs. Van Gemeentewege werd in 1936 geen vervolgonderwijs, als bedoeld in artikel 3, 3e lid, van de Lager-onderwijswet 1920, gegeven. Sj Scholen voor In het aantal scholen voor zwakzinnigen kwam geen ver- zwakzinnigen. andering; gebouwen, meubelen en leermiddelen werden in goeden staat onderhouden. Het hieronder volgend overzicht bevat de uitkomsten van het onderzoek van de kinderen, die voor plaatsing op een school voor buitengewoon lager onderwijs in aanmerking zijn gebracht. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 1936. 45 25 24 28 32 6 5 165 6 7 9 3 10 1 36 36 22 22 14 23 5 122 2 5 7 27 22 14 16 19 2 100 4 1 5 2 5 7 9 2 3 3 17 O.1' o g GD OJ 1 83 ■si 1 3- SS cq-£ V CS d ês n® o 4* «8 c op f if

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 816