40 il 13 5. Verschillende cursussen. 10 trachten de hun ontbrekende kennis aan te vullen. Het onder wijs omvat de vakken rekenen, Nederlandsche taal, lezen, hout bewerking, teekenen en lichamelijke oefening. Het schoolverzuim was gering. s s s sê De cursus in spreken voor spraakgebrekkige kinderen aan Onderwijs in spreken aan spraakgebrek kige kinderen. de Sneeuwbalstraat 137 werd overgeplaatst naar het schoolge bouw aan de Zonnebloemstraat 68. Overigens kwam geen ver andering in het aantal en de plaats van vestiging van de Gemeentelijke spreekcursussen. Hieronder volgt een overzicht van de behandeling van de spraakgebrekkige leerlingen in de verschillende cursussen. £5 M T5 I Aan de bedoelde cursussen waren verbonden 2 vrouwelijke onderwijskrachten in vasten dienst, alsmede 1 vrouwelijke en 1 mannelijke onderwijskracht in tijdeljjken dienst. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Vertrokken hersteld. totaal. CURSUS. 3 9 6 11 20 6 5 7 4 13 9 11 1 8 8 15 14 2 4 6 5 14 23 4 11 9 9 5 8 7 2 6 10 7 6 8 16 15 4 6 2 9 2 13 9 10 17 2 10 2 4 13 9 6 19 8 10 11 12 13 3 4 13 10 9 9 16 12 8 11 11 22 9 12 12 17 4 12 7 5 7 7 4 5 5 2 12 10 11 13 9 8 8 3 2 20 17 14 12 21 16 13 23 25 26 12 20 10 7 2 1 1 3 4 5 3 3 5 14 7 6 13 8 9 8 3 5 niet hersteld. 4 2 4 3 4 3 6 3 1 7 7 9 6 5 9 6 15 Aanwezig op lDec.1936. 14 14 13 5 14 11 4 7 7 19 12 15 13 13 6 5 7 2 1 6 7 8 Aanwezig op 1 Lee. 193-5. ^oegelaten- van 1 L ’35 tot 1 1 Dec. ’36. 34 19 2 4 Bezemstraat 3 Busken-Huët- straat 22/24 Escamplaan 61 Ferdinand-Bol- straat 130. Julianastraat 42 (L.) Kepplerstr. 301. Ketelstr. 21/23 Koningin- Emmakade 119 Koningin- Sophiestr. 19. Koningstr. 118b Westduin- weg 127 Zaanstraat 27 Zonnebloem- straat 68 15 7 I co I co r S o ro Q Ö2 3 5 16 13 ®J4 T5 U) 1 Dec, Onder be- handeling geweest. CD M X3 8 12 13 i 5 3 5 3 5 c£ 6C -g

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 821