40 17 werkzaam heden. WO 179 456 205 222 997 105 183 48 222 186 De beschikbaar gestelde tuintjes waren als volgt verdeeld: 9. Schoolkinderbaden. In de samenstelling van de Commissie van toezicht op de Commissie van schoolbaden kwam geen verandering. In 1936 kwam de com- Toezicht, missie tweemaal in vergadering bijeen; ten aanzien van de dagelijksche afdoening van zaken bleef de bestaande regeling bestendigd. De uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden en het Het werk op de werk door de kinderen zelve verliep naar behooren; het bezoek tuinen. van laatstgenoemden, evenals hun ijver en gedrag gaven alle reden tot tevredenheid. Op den tuin voor de rijpere jeugd aan de Cornelis-de-Witt- Tuin voor de laan werkten 40 contribueerenden. rijpere jeugd. Aan het eind van het seizoen was de leiding op de tuinen Leiding, toevertrouwd aan 41 mannelijke en 6 vrouwelijke leiders en reserveleiders. In de regeling betreffende de demonstratielessen, de ver- Algemeene zorging van bij verschillende scholen behoorende tuinen, de verstrekking van lesmateriaal, de uitgifte van het maandblad enz. kwam geen verandering. Op den tuin aan de Mient werd in en bij het Menangkabouw- sche huis een tentoonstelling gehouden van Indische en inland- sche vezelgewassen en het winnen en verwerken daarvan tot producten van nijverheid en kunstnijverheid. Het Koloniaal Museum te Amsterdam, de afdeeling Technische Botanie te Delft, het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap en de dienst der Gemeenteplantsoenen van ’s-Gravenhage stelden belangrijke demonstratie-objecten voor deze tentoonstelling beschikbaar. 4 238 ouders en belangstellenden maakten van de gelegenheid Bezoek van be- gebruik om des Zaterdags of Zondags de tuinen te bezichtigen, langstellenden. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Mient Herman-Costerstraat Adelheidstraat Laakweg Hildebrandplein Zuiderpark Seinpoststraat Schimmelweg Winterweg Hildebrandstraat Cornelis-de-Wittlaan Totaal 3703

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 825