40 19 10. Schoolzwemonderricht. over- In vergelijking met 1935 nam het aantal scholen, van welke de leerlingen aan de baden deelnamen, met 16 toe. Van deze scholen namen tevens aan het zwemonderricht deel de leerlingen van: De samenstelling van de Commissie van toezicht op het Commissie van schoolzwemonderricht bleef onveranderd. Toezicht. De regeling van de zwemlessen, welke gedurende het tijdvak Algemeen van 1 Juni tot en met 29 Augustus in het Zwembad Zuiderpark zicht, werden gegeven, onderging geen wijziging. De deelneming aan de op 9 September 1936 voor de leerlingen gehouden zwemwedstrijden was weder buitengewoon groot. Er werden 11808 jongens- en 9 665 mesjesbaden genomen, Aantal baden, alzoo in totaal 21473. De leerlingen, die zwemonderricht genoten, waren afkomstig van: VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 115 37 59 22 openbare scholen voor gewoon lager onderwijs, 5 buitengewoon lager onderwijs, 4 lager onderwijs-kopseholen, 1 school voor uitgebreid lager onderwijs A, 4 scholen B, 1 bijzondere school voor uitgebreid lager onderwijs. 67 openbare scholen voor gewoon lager onderwijs, 8 buitengewoon lager onderwijs, 1 buitenschool, 1 openlucht-school, 5 lager onderwijs-kopseholen, 6 scholen voor uitgebreid lager onderwijs A, 5 B, 18 bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs, 4 uitgebreid lagei- onderwijs. 28 openbare scholen voor gewoon lager onderwijs, 5 buitengewoon lager onderwijs, 5 lager onderwijs-kopseholen, 1 school voor uitgebreid lager onderwijs A, 4 scholen B, 13 bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs, 2 uitgebreid lager onderwijs, 1 Rjjkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 827