40 23 maaltijden. kosten van de maaltijden. Kostprijs van het voedsel. aan de maaltijden. Onderstaand overzicht bevat opgaven omtrent de aantallen Aantallen en en kosten van de maaltijden, alsmede betreffende den kostprijs van het voedsel. konden worden bestreden, voor rekening van de stichting ge nomen en ten laste van haar exploitatierekening verantwoord. Aan Israëlietische kinderen werd weder voeding verstrekt, welke in de keuken van de Gemeenteziekenhuizen was toebereid. Uitgereikt werd een hoeveelheid van 6 500 liter, waarvoor f 1.072,53 is uitgegeven. Voor de voedselverstrekking vanwege de stichting School- Eetlokalen. kindervoeding waren op 31 December 1936 56 lokalen in gebruik; Toezicht bij de voor die door de St.-Vincentiusvereeniging 45 lokalen. 1- Met uitzondering van de lokalen van de stichting, waar in twee ploegen wordt gegeten en waar het toezicht aan een twee tal betaalde toezichthouders is opgedragen, wordt het toezicht tijdens de maaltijden, verstrekt door beide instellingen, belange loos door onderwijzend personeel uitgeoefend. Aan de maaltijden, verstrekt door de stichting Schoolkinder- Deelneming voeding, hebben in totaal 1248 443 kinderen deelgenomen; aan die vanwege de St.-Vincentiusvereeniging 590 283 kinderen. De kinderen, die tot de voeding waren toegelaten, waren afkomstig van: VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 39 21 Omschrijving. f 26 082,62 f 49118,44 openbare lagere scholen bijzondere lagere scholen openbare voorbereidende scholen bijzondere voorbereidende scholen Stotaal gemidd. p. dag totaal gemidd. p. dag grondstoffen overige 172 800 131 4 652 •530 826 3086 Zomer- voeding. Stichting School- kindervoeding. Winter- voeding. 400 582 2329 St.-Vintentius- vereeniging. St-Vincentius- vereeniging. Zomer- voeding. 104 297 070 3 208 Stichting School- kindervoeding. 448032 4 525 305787 2 940 172 600 000 3 432 99 448312 4585 93 33 29 13 f 24 820,56 14 395,075 23 035.82 f 39 215,635 f 17 078,49 11 644,88 f 28 723.87 f 33 854,785 29 670,775 f 63 525,56 a. Aantal voedingsdagen b. Aantal kinderen c. Hoeveelheid voedsel in liters (porties) d. Totaal kosten Winter- voeding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 831