40 24 B. OPENBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS. Onderstaand overzicht bevat een opgave van de aantallen leerlingen van de scholen voor voorbereidend onderwijs aan het begin en aan het einde van het verslagjaar. Scholen voor In het aantal en de plaats van vestiging van de Gemeentelijke voorbereidend scholen voor voorbereidend onderwijs kwam geen verandering. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. O m 8 c h r y v i n g. 11,967 ct. 8,377 ct. 8,75 ct. 8,582 ct 9,39 ct 7,707 ct. 8,65 ct. SCHOLEN. Overbrengen Op 31 December 1936 waren aan dezen tak van onderwijs verbonden 29 hoofden, 89 onderwijzeressen en 38 kweekelingen. onderwijs. Onderwijzend personeel. Leerlingen. g. Hoeveelheid voedsel in liters, geleverd aan derden tot een bedrag van Ammunitiehaven 45. Anemoonstraat 186 Badhuisstraat 194 Capadosestraat 9 Delagoastraat 34 Duinstraat 15 Winter- voeding. 9127 f 1122,67 Stichting School- kindervoeding. Zomer- voeding. Winter- voeding. St. Vin ten tins- vereeniging. Zom»r- voeding. 1 2 3 4 5 6 5,54 ct. 3,21 19108 f 2 771,61 4,557 ct. 4,025 133 283 188 296 264 194 1358 124 276 168 295 288 182 1333 6,378 ct. 5^89 6,51 ct, 5,75 12,26 ct. Na aftrek van het aandeel in de onderhoudskosten van het ge bouw, rente en afschrijving, welke kosten voor zoover het bedrijf van de stichting School- kindervoeding betreft recht streeks in de Gemeen terekening worden verantwoord, maar voor de St.-Vincentiusvereenigingten laste van de exploitatiereke ning komen, bedraagt de zui vere kostprijs per portie voor laatstgenoemde instelling Aantal leerlingen op 1 Januari 1936. Isi December 1936. f. Kosten p. portie ^roudstoffen overige 4,465 ct. 3,912 5 59 ct. 3,80 e. Kosten per liter'grond8toKen overige

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 832