H NJ P 40 iï 27 len voor bui tengewoon la ger onderwijs. •s ï- H g afgewezen, 1 werd ingetrokken. Aan het einde van het jaar was in 9 gevallen nog geen beslissing genomen. Van de 7 aan vragen, waaromtrent aan het einde van het jaar 1935 nog geen beslissing was genomen, werd in 6 gevallen medewerking verleend; 1 aanvrage werd geweigerd. In het aantal en de plaats van vestiging van de bijzondere Bijzondere seho- scholen voor buitengewoon lager onderwijs kwam geen ver andering. Hieronder volgt een opgave omtrent de aantallen leerlingen van deze scholen op 31 December 1936. Onderstaand overzicht bevat de uitkomsten van het onder zoek van de kinderen, die voor plaatsing op een school voor buitengewoon lager onderwijs in aanmerking kwamen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Meisjes. Totaal. Jongens. Scholen. 387 Totaal 240 627 20 63 23 6 10 122 5 1 1 7 20 58 22 8 6 114 1 1 18 53 20 2 6 99 1 1 2 4 2 4 3 15 Pasteurstraat 303 Prinsegracht 10 Prinsegracht 64 Prins-Hendrikstraat 21 Zeezwaluwhof 26 Geschikt voor 74 134 120 28 31 40 109 62 14 15 114 243 182 42 46 a xh Aantal onderzochte candidaten Te weinig zwakzinnig of te kort op de lagere school school voor zwakzin nigen school voor zeer zwak zinnigen Geplaatst op dezelfde school voor zwakzinnigen Geplaatst op andere openbare school voor zwakzinnigen Geplaatst op andere bijzondere school voor zwakzinnigen Geplaatst op school voor zeei’ zwakzinnigen Niet geplaatst op een van de genoemde scholen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 835