40 32 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 2. Gewoon lager onderwijs (Montessori). Groepen. Leeftijd. 7 1 2 3 5 6 4 j. n>. j- j- j. j- j. m. m. m. m. m. 19 6 1 13 1 2 14 20 7 7 7 18 8 14 4 4 6 5 3 5 23 11 3 16 2 1 1 1 18 8 6 5 1 3 8 1 1 14 en ouder 1 2 1 Totaal 15 15 25 12 27 21 20 25 19 25 20 26 Algemeen totaal 114 jongens 177 meisjes 291 leerlingen. 135 meisjes, in totaal 7e Klasse. 8e Klasse. Leeftijd. j. 3- m. m. 6 16 11 12 146 182 24 22 13 171 125 67 64 14 46 22 28 16 3 4 1 Totaal 374 345 122 102 Algemeen totaal: 496 jongens 447 meisjes 943 leerlingen. 15 16 3. Lager onderwijs-kopscholen. (Centrale 7e leerjaren.) 1 10 10 5 16 4 12 13 9 10 In de aantallen van dezen staat zijn niet begrepen: 124 jongens en 1 259 leerlingen, van die Montessorischool, die in verband met de wijze van groepeering in staat 1 kon worden opgenomen. 13 28 j. m.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 840