40 35 j- I VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 2. üitgebreid lager onderwijs. Klassen. 2 Leeftijd. 1 3 4 5 j- j- j- j. m. ni. ni. m. m. 11 17 22 1 12 202 327 36 14 2 1 13 281 303 122 231 13 29 2 14 180 142 185 230 106 3 166 11 15 44 24 137 133 236 152 85 41 16 13 4 60 26 154 143 58 97 1 8 17 2 6 5 56 32 48 51 11 18 3 17 6 30 20 3 5 19 2 11 5 6 3 Totaal 822 527 662 501 614 271 10 191 27 Algemeen totaal 1 968 jongens -f- 2 396 meisjes 4 364 leerlingen. 739 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 843