40 38 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 4e I 5e 6e le 2e I 3e Totaal, 8e 7e 240 35 32 488 89 Lager onderwUs-kopscholen. 240 van-Damstraat 1 1 232 2 151 3 251 52 4 69 Westduinweg 127 5 136 1 Aucubastraat 3 2 404 Bloemfonteinstraat 194 3 288 Elboogstraat 68 4 143 Laan 5 5 310 Mient 351 343 6 Neptunusstraat 92 140 7 33 39 90 91 PLAATS, WAAR DE SCHOOL GEVESTIGD IS. Ferd.-Bolstraat 130 van-Swindenstraat 14 Vlietstraat 10 U.L.O.-kopscholen (A). Atjehstraat 31 Aantal leerlingen in de verschillende klassen der openbare lagere scholen op 31 December 1936. 27 29 29 29 33 28 27 27 27 29 29 29 31 36 33 29 13 66 43 33 40 38 20 23 34 26 29 31 28 31 29 27 22 20 32 30 35 34 34 19 27 26 26 37 42 28 25 28 27 23 29 3 41 38 39 42 50 47 17 67 136 292 36 37 36 37 10 37 41 22 33 45 40 18 38 105 90 295 259 204 273 21 28 48 40 45 45 $42 /45 27 46 30 25 32 28 33 S17 <24 18 23 61 44 31 47 44 44 27 52 132 134 (34 62 29 28 24 34 32 32 .34 35 82 Westduinweg 127 83 j Wilh.-van-Pruisenstraat 49 84 I Winterweg 8 85 j Withujjsstraat 4 86 I Wouwermanstraat 7 87 Zaanstraat 27 88 I Zonnebloeinstraat 68 Zuidwal 47 Zusterstraat 121 (A) Zusterstraat 121 (B) S 124 61 145 27 118 147 52 45 24 38 42 l 37 13 42 53 34 66 36 37 24 65

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 846