l« !S 40 43 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 3e 4e le 2e 5e 6e 7e 8e Totaal. Paulinastraat 4 92 24 33 28 21 31 17 198 Pluvierstraat 398 93 444 94 29 30 32 36 225 95 18 251 96 14 369 97 223 98 123 99 519 Rosseelsstraat 100 100 39 535 101 17 11 167 102 8 248 103 26 25 26 26 33 194 38 106 33 46 35 33 312 107 36 30 43 297 113 480 114 181 115 496 374 116 117 118 119 120 PLAATS, WAAR DE SCHOOL GEVESTIGD IS. Stevinistraat 65a Stortenbekerstraat 179 Stortenbekerstraat 181 Sumatrastraat 215 Surinamestraat 25 Teniersstraat 13c Tesselscbestraat 67 Tesselscbestraat 71 Tesselscbestraat 75 Verhulststraat 102 Visschershavenstraat 83 Vlierboomstraat 362 Waalsdorperweg 12 Warmoeaierstraat 91 Saenredamstraat 4 Schalk-Burgerstraat 383 Scheldestraat 149 R.-J.-Schimmelpenn.laan 38/40 Sehuytstraat 324 van-de-Spiegelstraat 21b Prinsegracht 73b Prinsegracht 182 I rins-Hendrikstraat 57 Resedastraat 26 Rooseboomstraat 2 Rosseelsstraat 98 Aantal leerlingen in de verschillende klassen der bijzondere lagere scholen op 31 December 1936. 18 23 31 38 18 21 36 36 11 21 21 25 23 24 21 21 36 42 32 23 18 18 38 38 32 31 11 14 31 24 38 21 40 40 28 12 6 21 37 207 213 167 89 180 160 164 184 43 109 174 108 109 110 111 112 38 38 22 23 25 30 28 31 41 35 33 29 25 32 27 5 104 105 40 45 21 23 28 33 25 9 28 34 36 26 28 38 25 23 33 29 21 5 20 31 36 30 19 9 35 34 36 21 38 34 23 30 32 24 29 8 48 26 27 15 18 22 39 38 38 37 16 14 42 39 25 20 14 13 17 37 36 42 41 14 13 27 32 27 22 16 30 26 31 16 29 28 19 19 28 29 27 11 22 32 29 28 24 35 29 15 31 39 28 32 43 28 37 26 33 15 29 4 35 26 14 25 22 32 33 22 29 5 33 7 14 5 6 27 27 29 28 14 17 22 12 24 17 41 24 31 22 13 22 49 48 41 41 19 13 34 30 14 40 27 29 27 30 41 24 17 15 18 27 26 29 29 39 34 29 22 14 20 45 44 39 39 13 12 43 15 17 27 38 26 31 |47 (49 34 (31 (43 23 15 136 (24 18 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 851