40 40 47 46 V. Algemeen overzicht omtrent den overgang van leerlingen 8S TÖ 1,28 i I 9,62 11 8? - I I aar andere inrichtingen van onderwijs in J936. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Algemeen totaal. Totaal. G.L.O. G.L.O. No. 1 1 Totaal Middelbaar onderwijs. 2 1 3 3 Totaal 1 4 34 38 27 1 1 4 1 5 79 108 11 20 9 29 16 68 15 1 1 16 110 42 13 151 28 41 68 Totaal 4 2 1 Totaal 5 5 4 9 4 5 4 9 5 4 Totaal Uitgebreid lager onderwijs. 2 35 22 57 713 115 2 1 1 3 25 46 2 18 609 16 26 6 2 810 1 1 27 49 49 Totaal 1918 2 103 14 35 20 1 18 1 1 2,44 2 102 nderwljs. Totaal. Bijzonder onder wijs. U.L.O. Openbaai U.L.O. 30 1 1 3,57 2 1 30 1 23 24 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 1 2 3 Handelsavondcursussen. Gemeentelijke handelsavondcursussen Handelscursus voor den middenstand Handelscursus van de R.-K. Middenst. Ver. „De Hanze” Handelsavondschool van den R.-K. Dioc. Vrouwenbond Christelijke handelsavondschool School tot opleiding van winkelpersoneel Visscherij- en Zeevaartschool. Gemeentelijke Zeevaartschool Gemeentelijke Visscherijschool Gemeentelijke u.l.o.-scholen A Gemeentelijke u.l.o.-scholen B Gemeentelijke lager onderwijs-kopscholen (l.o.) Bijzondere scholen voor uitgebreid lager onderwijs Geslaagd voor het m.u.l.o. diploma A Geslaagd voor het m.u.l.o. diploma B Voorbereidend hooger onderwijs. Gemeentelijke gymnasia Christelijk gymnasium Roomsch-Katholiek gymnasium Inrichtingen van onderwijs, naar welke de leerlingen zijn overgegaan. Toege- I Afge laten. 15? 526 545 794? 30 40 4 1 45 11 24,44 34 20,24 18 17,65 5 10 4 14,81 51 326 __44 247? 41 4 1 46 16 14,55 38 19,49 11 23,91 18 17,48 Afge wezen. 5 10 1218 53 8 1331 16 20 64 37 45 6 188 9 1 3 14 31 3 5 42 15,78 8 3 7 18 12,95 Afge wezen. 26 7 9 Toege laten. 180 397 64 666 2 7 1 3 6,12 Afge wezen. 1 10 Toege laten. 1398 450 72 1997 55 43 51 149 7 5 45 14,29 12 60 8_ 81 4,06 Afge wezen. 28 8 9 Toege laten. 1449 776 116 4473 292 137 67 14 510 37 6 17 11,26 83 16,27 12 109 8_ 132 2,95 Afge wezen. 66 8 9 14 15 B. Hoogere burgerscholen. Gemeentelijke hoogere burgerscholen met 5-j c Christelijke hoogere burgerscholen met 5-j. c Roomsch-Katholieke hoogere burgerscholen met 5-j. c. Hoogere burgerscholen met 5- en 3-j. c. (Tymstra's Scholen) Totaal C. Handelsscholen. Gemeentelijke hoogere handelsschool Hoogere handelsschool (Tymstra’s Scholen) Gemeentelijke handelsdagscholen met 4-j. c. 10 1 6 14,28 51 9,14 Toege laten. 656 591 808 10 1 Toege laten. 17 12 4 1 10 9 5 11 3 39 52 62 80 69 56 11 330 7 13 9 11 5 3_ 48 14,55 17 18 19 20 21 22 25 2 2 5,13 105 132 66 12 315 51 I 2,06 56 8_ 64 j A. Lycea. Gemeentelijk lyceum Gemeentelijk lyceum voor meisjes j Nederlandsch lyceum Vrjjzinnig-Christelijk lyceum Roomsch-Katholiek lyceum voor meisjes i Nieuw Haagsch Lyceum 17 30 73 42 56 9 227 35 32 7 27 53 36 50 139 2 3 7 8 5 3_ 28 14,89 28 29 30 35 32 7 26 2 3 9 8 5 3 30 13,22 162 3 1 2 168 9 2\_ 10 14,70 5 24 85 113 63 5 266 o 3 25 14 3 3 50 26 4 34 15 6 31 116 96 47 52 195 18 5 7_ 30 15,38 187 5 1 2 195 20 19 3 7 49 8 4 7_ 19 12,75 21 326 44 558 6 3 34 15 6 17 81 wezen, j Toege- Afge laten. wezen. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 854