40 40 49 48 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Openba derwtfs. Algemeen totaal. Totaal. G.L.O. G.L.O. Totaal. No. Wezel 31 5 5 5 32 2 2 594 97 114 8 106 2 480 1 2 2 2 2 98 23 19 13 6 79 38 64 13 25 21 39 4 39 158 8 138 20 127 11 12 12 12 824 1675 182 642 851 95 756 2 2 2 9 Totaal 9 Totaal 1 3946 Algemeen totaal 891 3055 7891 2909 1036 3945 Over 1935 4 9 1 54 1 63 Inrichtingen van onderwijs, naar welke de leerlingen zijn overgegaan. 44 45 46 33 34 35 36 37 47 48 49 50 51 52 C. Vakonderwijs. Vakschool voor Kappers Vakschool voor Kleermakers Vakschool voor Schoenmakers 's-Gravenhaagsche Vakschool voor meisjes Industrieschool voor meisjes B. Ambachtsonderwijs. Ambachtsscholen der vereeniging „De Ambachtsschool”, te ’s-Gravenhage Christelijke Ambachtsschool Roomsch-Katholieke Ambachtsschool „St. Joseph” D. Huishoudonderwijs. Huishoudschool „Laan van Meerdervoort” Huishoudschool van de H. Theresia Huishoudschool van de ver. „Licht, Liefde, Leven”. Christelijke Huishoudschool E. Avondnijverheidsonderwijs. Gemeentelijke avondnijverheidsscholen voor meisjes Gemeentelijke avondnijverheidsscholen voor jongens Gemeentelijke avondnijverheidsscholen voor jongens en meisjes (slechthoorenden) Bijzondere avondnijverheidsscholen voor jongens Bijzondere avondnijverheidsscholen voor meisjes Totaal Kweek- en normaalscholen. Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen Bijzondere kweekscholen Bijzondere normaalscholen Gemeentelijke kweekschool voor onderwijzeressen bij het voor bereidend onderwijs Andere inrichtingen van onderwijs. Koninklijk Conservatorium voor Muziek Andere inrichtingen 3 64 101 21 63 2 2 0,31 75 2,45 4,68 8 1 17 3 2 A:.'- A. laten. 3 3 6 2 0,24 Afge wezen. Toege laten. 177 175 9 95 13 6 2 2 0,26 Afge wezen. Toege laten. 51 2 3 24 2 15 17 Afge wezen. 2 3,7 Toege laten. 192 192 12 119 15 60 2 6 2 2 0,24 Afge wezen. 2 3,17 Toege laten. 214 194 20 123 96 3 62 2 87 2 3 9 8 Afge wezen. 2 2,77 40 41 42 43 Nijverheidsonderwijs. A. Middelbaar nijverheidsonderwijs. Academie van Beeldende Kunsten en Middelbare Technische School voor Bouwkunde 8 4 81 3 2 4 0,24 75 2 234i 1491 21 2 22 2 53 54 1 3 6 45| 111 26 4 J39 143 Ü.L.O. Toege laten. 10£ 101 4 38 42 1 160 161 Bijzonder onderwijs. U.L.O. 1 55 56 2 215 217 6 354 360 5 72 9 108 3,71 5,60 180 4,58% 6,32 316 4 5,75 136 3,45 5,21 Afge wezen. 72 6,95 8,55% Toege laten. 61 6^ 7.34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 855