4 41 6I 9H N 5I Leerlingen. In 1936 werd, aan 97 kinderen onderwijs verstrekt, waarvan 41 het onderwijs volgden vanwege het Neutraal Groepsbestuur, 14 vanw-ege het Protestantsch Christelijk groepsbestuur en 42 vanwege het Roomsch-Katholiek groepsbestuur. 19 I 5 6 I 5 18 1161 18I18 j 2 I OVERZICHT van de aantallen leerlingen op den len van elke maand. 8 I 7 8 j 2| 2| 2 43 43 46 47 47 I 47 48 47 44 I 47 50 I 49 I 47 té 8I S -2 s. I I S 4 s t i I 4 i 4 Het aantal kinderen, dat in het sanatorium „Huis ter Drift” te Doorn en in de Sophiastichting onderwijs ontving, bedroeg: 6! 2 VERSLAG STICHTING ONDERWIJSFONDS VOOR ZIEKE KINDEREN. t g. o I. Neutraal groepsbestuur. 18 17 2 c. 25 20 i 20 20 Totaal 21 6 8 7 8 i 8 9 2 2 1 2 8 8 Totaal 9 14 Totaal 1 Januari 1 Februari 1 Maart 1 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Augustus. 1 September 1 October 1 November 1 December 5 4 6 5 3 6 5 5 5 7 4 6 6 19 2 4 6 5 3 1 6 20 1 „Huis ter Drift”. 25 26 22 22 19 20 20 16 16 17 16 19 I O I S 17 1 1 j 17 19 23 25 17 1 2 20 i 7 6 5 i 6 7 i 19 2| 2| 20 j 20 II. Protestantsch Christelijk groepsbestuur. 9 31 Dec. 6 I 18 18 18 1 15 14 16 18 17 3 2 i z a 2 2 10 10 11 j 11 10 9 10 j III. Roomsch-Katholiek groepsbestuur. 7 I 7 6 4 5 16 17 18 17 17 IV. Algemeen totaal. co I 6. 17 Sophiastichting. 42 42 41 42 42 41 43 41 40 41 40 40 Onderwijs a. aan huis b. in dagverpleging c. in ziekenhuis Onderwijs a. aan huis b. in dagverpleging c. in ziekenhuis Onderwijs a. aan huis b. in dagverpleging in ziekenhuis 2 I 2 2 2 8 6 8; 3i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 857