41 3 Namens het Algemeen Bestuur der Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen te ’s-Gravenhage", S. DE VRIES, plaatsverv. Voorzitter. A. K. VOGEL, Secretaris. In totaal werd in 1936 in „Huis ter Drift” en in de Sophia- stiehting onderscheidenlijk aan 44 en 60 kinderen onderwijs verstrekt. Hierachter volgen de rekening van de Baten en Lasten en Financieel de staat van Bezittingen en Schulden der Stichting over het overzicht, boekjaar 1936. VERSLAG STICHTING ONDERWIJSFONDS VOOR ZIEKE KINDEREN'.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 858