42 5 VERSLAG VAN DE SUB-COMMISSIE A DER COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET MIDDELBAAR ONDERWIJS, OVER HET SCHOOLJAAR 1935—1936. I. Samenstelling der Commissie. De periodieke aftredende leden: E. H. Carpentier Alting, Mr. C. G. van Eek, H. J. A. Feber, Mr. J. Th. Goossens, Dr. D. H. van der Goot, Ir. S. van Hoogstraten en Mevrouw A. E. J. de VriesBruins, werden door den Gemeenteraad in zijn verga dering van 9 December 1935 herbenoemd. Wegens verandering van -woonplaats namen Mevrouw M. JamesBrandes en de heeren Dr. van der Goot en Mr. van Eek ontslag. Een bijzonder woord van lof moge hier worden uitgesproken voor Mevrouw' James.Brandes, die gedurende 16 jaar het M. O. met liefde en toewijding heeft gediend, waarvan ongeveer 13 jaar als secretaresse der Commissie. De leden hebben haar arbeid en de prettige samenwerking met de scheidende gewaardeerd door de aanbieding van een persoonlijk souvenir. De Heer Dr. van der Goot zagen wij met leedwezen uit ons midden gaan. Zijn sympathieke persoonlijkheid en zijn heldere en doordachte adviezen zullen zijn gemis doen gevoelen. Ook in Mr. van Eek, die slechts kort in ons midden was, ver liest de Commissie een belangstellend lid. In de plaats van de afgetreden leden werden door den Ge meenteraad in zijn vergadering van 8 Juni 1936 benoemd: de heer W. K. Dicke, arts, de heer Mr. H. H. Rejjers en Mevrouw' Mr. L. C. SchönfeldPolano. In de plaats van Mevrouw' JamesBrandes trad het lid E. H. Carpentier Alting als secretaris op. Op het einde van het schooljaar bestond de Commissie uit: H. J. A. Feber, voorzitter; A. Rienks, onder-voorzitter; E. H. Carpentier Alting, secretaris en de leden: Ir. P. H. V. Bon- gaerts, W. K. Dicke, Mr. J. Th. Goossens, Ir. S. van Hoogstraten, W. C. Lignac, Mevrouw Ch. Neytzell de WildeMac Gillavry, Mr. H. H. Reijers, Mevrouw Mr. L. C. SchönfeldPolano, Me vrouw A. E. J. de VriesBruins en L. T. Wilhelmy van Hasselt. II. Werkzaamheden der Commissie. De Commissie vergaderde in het schooljaar 9 maal. De werkzaamheden bepaalden zich in hoofdzaak tot de taak, haar opgelegd bij de wet M. O. en de plaatselijke verordeningen VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 864