42 13 A. BESCHRIJVEND GEDEELTE. 13. 14. 15. 16. 18. 11. 12. :en van onderwijs. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. b. Bijzondere scholen. Christelijk Gymnasium aan de Groot-Hertoginnelaan 8; Roomsch-Katholiek Gymnasium aan de Oostduinlaan 50; Nederlandsch Lyceum aan de Willemstraat 40/40a; Aan het eind van het schooljaar 19351936 omvatte het voort- Inrichting, gezet onderwijs in deze gemeente 2 openbare en 2 bijzondere gymnasia, 2 openbare en 5 bijzondere lycea, 5 openbare en 3 bij zondere hoogere burgerscholen met 5-jarigen cursus, 1 openbare en 1 bijzondere hoogere burgerschool met literair-economische afdeeling, 5 openbare en 5 bijzondere handelsdagscholen, -avond scholen en -cursussen met 2-, 4- of 5-jarigen cursus, 1 openbare centrale school voor machineschrijven, toegevoegd aan een van de openbare handelsdagscholen, en 1 bijzondere school tot op leiding van winkelpersoneel. Deze onderwijsinrichtingen waren onderscheidenlijk geves tigd: le Gymnasium aan de Laan van Meerdervoort 57; 2e Bilde rsstraat 11; Lyceum aan H.b.s. het Stokroosplein 50; voor meisjes aan de Stadhouderslaan 84; met 5-j. c. aan de 3e van-den-Boschstraat 22: de Valeriusstraat 124; de Beeklaan 445; den Aronskelk weg 1; den Nieuwe Duinweg 6/14; de Raamstraat 28 (met literair-econo mische afdeeling en 3e klasse met eindonderwijs) le Handelsschool met 4-j. c. aan de Waldeck-Pyrmontkade 5; 2e aan welke is toegevoegd de centrale school voor machineschrijven, geves tigd in het gebouw Witte-de-With- straat 121; Handelsavondcursus aan de Beeklaan 445; Raamstraat 28; Vermeerstraat 56. a. Openbare scholen. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 99 99 99 99 99 17. 99 99 99 99 99 99 99 99 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 872