42 18 Toelatingsexamens tot en plaatsing in de le klassen der Gemeentelijke hoogere burgerscholen in 1935. Overzicht van de inschrijvingen, het onderzoek en de plaatsing. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Meisjes B. C. Totaal. Jongens. Totaal. Geplaatst op: Totaal 285 137 422 Totaal ingeschreven candidaten Ingeschreven voor h.b.s. alleen Voor h.b.s. en gymnasium Toelatingsbewijs van elders hadden Teruggetrokken of niet opgekomen Zoodat onderzocht moesten worden Aan het onderzoek namen deel vóór de vacantie Toegelaten na schriftelijk onderzoek Afgewezen na schriftelijk onderzoek Teruggetrokken na schriftelijk onderzoek Zoodat deelnamen aan mondeling onder zoek Toegelaten na mondeling onderzoek Afgewezen na mondeling onderzoek In September werden nog onderzocht Hiervan toegelaten Hiervan afgewezen Teruggetrokken na schrifteljjk onderzoek. Totaal afgewezen na onderzoek Totaal toegelaten na onderzoek Totaal toegelaten Voor plaatsing bedankten Zoodat geplaatst werden (Ontleend aan het Verslag over de werkzaamheden der commissie, welke in 1935 was belast met het instellen van een onderzoek naar de kennis van hen, voor wie toelating gevraagd werd tot de le klassen der hoogere burger scholen van de gemeente ’s-GravenhageToelatingscommissie 1935; uitgave J. B. Wolters U.M., Groningen—Den Haag.) 609 502 107 70 79 460 45'2 197 71 24 160 47 61 55 50 36 36 45 14 6 7 18 10 8 0 0 0 o 14 24 36 7 29 18 20 25 11 24 10 29 340 270 70 37 46 257 254 85 45 28 96 47 49 3 0 2 1 96 132 169 32 137 65 81 80 61 60 46 29 949 772 177 107 125 717 706 282 116 52 256 119 137 11 3 6 2 259 404 511 89 422 72 88 8 3 4 1 163 272 342 57 285 209 71 39 21 78 Alge meen totaal. 266 213 53 25 29 212 Jongens 37 41 3 0 2 1 82 108 i 133 25 108 74 57 17 12 17 45 Bingeschreven voor h.b.s. 5-j. c. C het lyceum voor meisjes. de h.b.s. 3e van-den-Boschstraat 22 Beeklaan 445 het lyceum Stokroosplein 50 de h.b.6. Aronskelkweg 1 Nieuwe Duinweg 6/14 Raamstraat 28 het lyceum voor meisjes Stadhouderslaan 84 Meisjes. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 877