42 25 Tegenover de percentages gemiddeld over de jaren 1930 t./m. 1934 blijken die voor de klassen met meer dan 20 leerlingen te zamen zoowel over 1935 als over 1936 voor alle richtingen te zamen en voor elk der richtingen afzonderlijk hooger te zijn: voor alle richtingen te zamen was de klassebezetting in 1930 t./m. 1934 bij 59,- pCt. der klassen hooger dan 20, in 1935 en 1936 bij onderscheidenlijk 69,1 en 68,4 pCt. In het bijzonder valt, in vergelijking met den toestand in 1930/’34, de toeneming in 1935 en 1936 van het percentage voor de klassen met meer dan 25 leerlingen op. Ten aanzien van de herkomst der leerlingen van de eerste klassen bij alle richtingen te zamen, voor wie de cursus 1935/1936 Ten slotte volgt hieronder een verdeeling van de klassen, in pCt. van het totaal aantal, naar de bezetting bij het begin van het schooljaar. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 0,5 2,6 0,9 1,8 26,1 20,- 1,3 0,3 Openbare gymnasia Bijzondere gymnasia Gem. 1930/’34 1935 1936 Gem. 1930/’34 1935 1936 2,5 1,1 3,1 4,3 2,2 7,5 4.3 6,3 6,7 4,3 2,2 16,6 15,4 12,8 7,9 1,9 2,8 24,6 19,9 18,3 19,9 18,3 15,9 22,7 18,5 15,6 29,3 20,6 22,9 30,3 28,3 28,9 26,9 3) 43.5 4) 39.6 5) 10,- 45,- 45,- 10,8 30,8 24,3 13,6 32,6 42,2 2) 1,5 5,1 Openbare handels- Gem. 1930/’34 (dag)scholen 1935 1936 15 September 4,7 2,7 3,6 5,5 5,1 7,7 10,4 7,3 9,4 41,4 33,4 38,5 30,5 23,9 H,1 44,1 36,5 38,4 14,9 32,6 30,- Bijzondere hoogere Gem. 1930/’34 burgerscholen 1935 1936 15,8 6,6 13,4 58,8 49,- 56,1 11,1 12,- 15,6 34,5 41,- 62,1 55,- 35,- Openbare hoogere Gem. 1930/'34 burgerscholen 1935 1936 Alle richtingen te Gem. 1930/’34 zamen 1935 1936 >i 1 klasse(n) telde(n) 32 leerlingen. 3 32 9 klassen telden 31 en 4 32 leerlingen. 5) 3 31, 9 32 en 1 83 leerlingen. Aantal klassen in pCt. van het totaal met 1 t./m. 5 6 t./m. 10 11 t./m. 15 j 16 t/m. 20 21 t./m. 25 26 t./m. 30 leerlingen. •i o oz In 1933 en 1984 telden ondersch. 2 en 9 klassen meer dan 80 leerlingen. n x-i Jrw j rw i s) 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 884