lï 42 26 ondersch. 1936/1937 de eerste was bij het voortgezet onderwijs, volgt hierna een overzicht. Toegevoegd zijn over een aantal jaren de percentages, welke de betrokkenen vormen van het totaal aantal nieuw gekomenen van hetzelfde geslacht in de le klassen. 14 1,1 7') I Ten aanzien zoowel van de jongens als van de meisjes is voor 1935/’36 en 1936/’37 t.o.v. het gemiddelde over de jaren 1930/1934 een afneming waarneembaar van de percentages voor de leerlingen gekomen uit de 6e klasse der scholen voor gewoon lager onderwijs en een toeneming van die voor de leerlingen af komstig uit de 7e klasse. Wat de verschillende richtingen van onderwijs betreft zijn voortdurend de percentages der leerlingen uit de 6e klasse af komstig voor de gymnasia hooger dan voor de andere rich tingen. Ook ditmaal is bij de bijzondere h.b.s.-en meer dan 60 pCt. der jongens afkomstig uit de 7e klasse. De volgende staat vermeldt voor de cursusjaren van 1930/1931 af het aantal leerlingen, voor wie de cursus de eerste bij het gymnasiaal of het middelbaar onderwijs was en hoeveel hiervan kennis van het Fransch hadden. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS Herkomst dezer leerlingen. Scholen voor 2e klasse. 6e klasse. M. M. J. J. J. J. M. J. M. M. J. M. J. M 1 0,3 Cursusjaar. 1935/1936. 1936/1937. 1930/1931 1931/1932 1932/1933 1933/1934 1934/1935 1935/1936 1936/1937 816 I 782 659 764 714 795 857 816 782 100 46,2 100 40,1 339 336 415 432 442 404 412 184 197 431 404 I 0,2 0,2 6,2 5,- 6,1 4 3 Andere scholen ei onbekend 10 0,6 1,2 0,9 2,2 1,7 1,3 45,- 52,8 Abs. 618 716 656 752 813 780 749 37,6 46.3 44,2 Abs. 313 314 399 414 428 388 402 M. In pCt. 92,31 93,6 96,1 95,8 96,8 96,- 97,6 0,4 1,- 0,7 Gem. 94,9 187 182 Percentages. J. In pCt. 93,8 93,7 91,9 94,6 94,9 95,6 95,8 Gem. 93,8 20 25 Aantal leer lingen, voor wie de cursus de eerste bij het gymnasiaal of het middelbaar onderwys was. 404 i 327 412 319 34 42 5,7 I 4,2 5,4 uitgebreid lager onderwys. le klasse. 10') 53,9 45,5 100 40,8 47,8 51,6 Aantal hiervan, dat kennis van het Fransch had. gewoon lager onderwijs. 7e klasse. 8e klasse. I 100 100 100 Gemiddeld 1930/’31t-/m.l934/’35 1935/1936. 1936/1937. 1) Hiervan 4 uit 8e klassen. Aantal leerlingen, voor wie de cursus de eerste by het gymn. of het m.o. was. M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 885