S) I I 42 28 Gem. Staat II.) Ten aanzien van de gegevens betreffende de leerlingen, die voor de tweede of derde maal den cursus volgden, valt op te merken, dat sinds de invoering van het kaartsysteem met ingang van het schooljaar 1930/31 vollediger materiaal ter beschikking is gekomen. In voorafgaande jaren had een aantal scholen de vraag, of leerlingen gedoubleerd hadden, beantwoord voor den duur van het verblijf op de desbetreffende school, dus zonder rekening te houden met jaren, doorgebracht aan andere gelijkwaardige inrichtingen van onderwijs. 21,9 I 8) I VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Tyd- BJjz. h.b.s. Opent, h.b.s. 1) stip. M J. J. M. J. M. M. J. Ie klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 13,6 8,4 j 22,- 12,9*) 5e klasse 6e klasse Alle klassen te zamen. 23,4 16,5 31,3 11,2 10,2 14,3 18,4 19,2 21,7 12,2 10,6 Bflzondere gymnasia. 16,8®) 34,8 14.84) 12,4 18,3 19,1 21,7 22,4 15,8 21,8 21,4 16,5 16,9 17,8 10,9 16,8 19,5 12,2 15,4 13,2 13,1 13,6 18,6 10,7 11,2 13,4 19,5 22,6 18,6 Gem. 1926/’3O 1931/’35 1936 1926/’3O 1931/’35 1936 Gem. 1926/’3O 1931/’35 1936 Gem. 1926/’3O 1931/’35 1936 Gem. 1926/’30 1931/’35 1936 12.9 14,7 11,9 8,9 13,8 17,5 8,- 7,7 8,3 18,1 15.9 21,6 Aantal leerlingen voor de tweede of derde maal in de klasse in pCt. van het totaal. 21,7’) 26,3 9,2 9,7 12,4 8,8 12,4 16,7 6,6 10,2 17,5 Gem. 1926/’3O 1931/’35 1936 Gem. 1926/’3O 1931/’35 1936 15.7 14,2 I 17.8 f 25,- 18,3 23,9 17,7 17,2 21,1 15,7*) 19,9 20,- 4,8*) 8,3 10,5 7,44) 4,7 16,9 25,6 25,6 24,8 12.4 12,9 3,1 13,5 14,7 12,9 16,7 6.9 19,6 17,8 13,2 12,5 15,- 15,8 15,6 16,4 19,4 8,3 14,4 17,- 11,5 11,3 7,1 8.11 4,- 14,2 19,- 17,7 12,- 15,3 13,9 15,2 19,- 18,8 5,7 10,- 11,4 11,5 5,4 10,5 12,- 1) Tot en met 1929 15 September; van 1930 af 81 December. 2) Tusschen haakjes de percentages voor No. VII gedurende het bestaan van de handelsschoolafdeeling. I 16,74) 12,5‘) 11,7 I 15,3 14,2 16,7 10,- 11,5 I 16,7 7,6 4,7 12,1 15,2 13,8 19,7 15,6 18,5 19,4 13,6 16,3 17,3 15,1 19,4 19,4 15,-4) 16,2 15,8 14,2 16,7 17,- Openbare i gymnasia, J. M. Openb. handels(dag)scb. 21,3 4) 21,- 15,3 8,84) 12,74) 17,1 I 13,6 14,4 16,1 14,4 13,9 4,5 1) Van No. VII alleen opgaven van 1981 af. Gemiddelde 1928/’8O. Niet nerekend wegens te kleine aantallen. Gemiddelde over 4 jaar. 15,3 21,9 13,3*> 18,4 (18,-) 13,4 (.17,8) 13,3 21,- 115,5 16,6 20,1 ]15,6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 887