42 29 Voor alle klassen te zamen is gemiddeld over de jaren 1926f30 en 1931/’35 voor elk der richtingen van onderwijs naar verhou ding het aantal jongens, dat meer dan eenmaal dezelfde klasse doorliep, grooter dan dat der meisjes. Voor 1936 en ook in enkele voorafgaande jaren maken de gymnasia daarop een uitzon dering. De percentages voor alle klassen te zamen gemiddeld over genoemde jaren zijn lager dan die voor de le klassen en, slechts met één uitzondering, ook lager dan die voor de 2e klassen. Voor 1936 vallen de zeer lage percentages voor de meisjes der handelsscholen op. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. (Staat III.) Tijdstip. M. M. Algemeene handelskennis 9,- Xederl. taal en handelscorr. Boekhouden en handelsrekenen Handelsaardrjjkskunde staatsinrichting Stenografie Zie noot 2 op bladz. 21. 11,6 11,8 11,7 1,6 0,3 7,2 7,7 7,6 1,7 0,4 4,7 4,8 4,6 1,4 0,3 12,7 13,4 14,1 20.2 19,8 19,2 6,5 5,3 5,5 7,3 8,9 8,1 15,8 15,6 16,2 18,6 17,5 17,6 6,6 8,2 8,7 3,1 3,6 3,6 9,2 7,7 7,- 12,1 13,1 14,- 20,- 19,5 19,3 6,9 5,5 5,6 7,7 9,5 8,6 16,3 16,1 16,3 17,7 16,5 16,4 6,- 7,9 8,8 2,8 3,4 3,7 10,5 8,5 7,3 7,3 9,9 11,1 15,- 18,7 18,7 8,7 4,9 1,1 9,6 14,9 18,1 22,1 20,9 21,- 20,9 17,4 18,3 3,4 1,2 4,1 19,- 21,4 24,4 8,8 7,- 6,9 9,2 11,7 14,3 20,5 20,7 22,2 24,- 21,6 23,5 3,1 1,4 12,7 13,6 19,6 18,9 19,7 7,8 5,8 5,7 8,2 10,5 9,8 17,5 16,9 16,4 16,1 15.- 14,- 5,- 7,5 9,- 2,1 3,2 4,- 12,7 9,5 7,8 8,5 10,5 7,1 17,5 20,3 21,9 8,7 6,2 4,4 9,3 13,- 16,- 21,1 20,8 21,7 22,9 19,9 21,3 3,2 1,3 Aantal cursisten der handelscursussen (alle leerjaren te zamen) in pCr. van het totaal aantal cursisten van alle vakken te zamen. Gemeentelijke cursussen. Vr. Totaal. Bijzondere cursussen. Vr. Totaal. Fransche taal enz. Duitsche taal enz. Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Gem 1926/1930 1931/1935 1936 Gem- 1926/1930 1931/1935 1936 Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Bngelsche taal enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 888