42 34 Hoewel rekening gehouden moet worden met vorenstaande opmerking, valt het op, dat zoowel bij het dag- als bij het avond onderwijs de percentages der leerlingen, die de school verlieten met onvoldoende vorderingen, gemiddeld over de jaren 1932/’36, met één uitzondering bij de bijzondere handelscursussen, hooger zijn dan die gemiddeld over de jaren 1926/*27 t./m. 1931. Wat het dagonderwijs betreft, loopen de algemeene percentages gemiddeld over de jaren 1932/’36 uiteen van 63,4 (bijzondere h.b.s.) tot 80,1 (openbare handels(dag)scholen), terwijl de per centages voor het avondonderwijs daar ver beneden liggen. Daarnaast is er op te wijzen, dat, behoudens enkele uitzonde ringen, het aantal jongens, dat met onvoldoende vorderingen de school verliet naar verhouding grooter is dan dat der meisjes, ook bij het avondonderwijs. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Jaar. Jongens. Te samen. Meisjes. Openbare gymnasia. Bijzondere gymnasia Openbare h.b.s. Bijzondere h.b.s. Gem. handelscursussen. Bijz. handelscursussen Openbare handels(dag)- scholen Gem. 1926/’27 t./m. 1929/’3O en 1931 1932 t/m. 1936 1936 Gem. 1926/’27 t./m. 1929/’3O en 1931 1932 t./m. 1936 1936 Gem. 1926/’27 t./m. 1929/’3O en 1931 1932 t./m. 1936 1936 45,8 (49,1) 70,7 71,3 57,3 66,6 66,1 62,9 83,1 87,1 32,3 38,1 38,1 13,7 17,5 18,5 Aantal leerlingen, dat de school verliet met onvoldoende vorderingen in pCt. van het totaal aantal vertrokkenen. 42,3 (20,9) 57,6 45,3 74,4 77,3 79,1 15,2 14,9 13,7 44,3 (42,5) 65,4 59,9 60,3 80,1 88,6 25,9 27,5 29,5 74,3 77,7 80,2 11,9 13,7 15,5 Gem. 1926/’27 t./m. 1929/’3O en 1931 1932 t./m. 1936 1936 8.9 9,- 11,5 67,1 71,3 75,8 74,- 79,2 81,6 69,6 74,7 75,- 50,- 55,3 55,2 53,5 73,- 93,1 52,- 63,4 62,5 Gem. 1926/’27 t./m. 1929/’3O en 1931 1932 t./m. 1936 1936 Gem. 1928/’29 t./m. 1929/’30 en 1931 1932 t./m. 1936 1936 Gem. 1926/’27 t./m. 1929/’3O en 1931 1932 t./m. 1936 1936 56,5 62,5 77,3 i) Tusschen haakjes de percet tages voor No. VII gedurende het bestaan van de handelsschoolafdeeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 893