h te P-: Itii s Ifti F; 42 li 35 Met betrekking tot vorenstaande percentages dient er reke ning mede gehouden te worden, dat elk jaar van een deel der geslaagden door ontbreken of onvolledigheid der gegevens of wel doordat niet onafgebroken dezelfde soort onderwijs werd genoten het aantal leerjaren niet kon worden vastgesteld. De gemiddelden voor de bijzondere gymnasia over de jaren 1928/’29 t./m. 1930/*31 buiten rekening latend, blijkt voor alle inrichtingen van onderwijs gemiddeld over de jaren 1926/’3O en 1931/’35 het aantal meisjes, dat het einddiploma in den mini- mum-leertijd behaalde procentueel grooter dan dat der jongens, terwijl slechts met één uitzondering ook de verhoudingscijfers van de leerlingen, wier leertijd 2 of meer jaren langer duurde dan de minimum-leertijd, voor de meisjes gunstiger zijn dan voor de jongens. In de jaren 1932 t./m. 1936 was van onderscheidenlijk 75, 74, 107, 111 en 116 geslaagden het aantal leerjaren niet bekend; hiervan volgden er ondersch. 50, 54, 69, 62 en 59 een u.l.o.-school, voordat zij bij het m.o. kwamen. Uit welke klassen bij het u.l.o. deze leerlingen afkomstig waren en in welke klassen zij bij het m.o. geplaatst werden, blijkt uit het volgende overzicht. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. (Staat VI.) Schooljaar. lenbare gymnasia zondere gymnasia enbare h. b. s.2) zondere h. b. s. enb.handels(dag)scholen 7,8 18,8 23,5 9,5 19,9 29,9 15,7 27,7 31,8 10,3 21,8 26,8 5,3 18,8 23,4 57,- 54,4 53,7 ')42,9 56,4 52,6 63.3 47,8 40,8 62,9 55,1 46,7 75,1 69,2 72,7 37,2 30,7 23,5 27,5 33,- 31,2 36,5 34,4 22,9 30,6 37,- 32,6 21,7 33,5 36,2 55,- 50,5 53,- 63,- 47,1 38,9 47,8 37,9 45,3 59,1 41,2 40,6 73,- 47,7 40,4 32,7 37,4 39,- ')50,- 36,3 42,1 29,8 40,2 45,1 32,5 33,2 43,3 21,8 28,4 27,3 10,3 8,2 7,3 7,1 7,3 5,3 6,9 12,- 14,1 4,6 11,7 10,- 3,1 2,4 Schooljaar 1930/1931. 2) Tot en met 1929/1930 zonder no. VII. 2’ Jongens. 2 c s 4- Aantal geslaagden voor het eindexamen, verdeeld naar den duur van den leertijd, in pCt. van het totaal aantal. Meisjes. Gem. 1926/’27 t./m. 1930/’31 1931/’32 1935/’36 1935/1936 Gem. 1928/’29 t./m. 1930/’31 1931/’32 1935/’36 1935/1936 Gem. 1926/’27 t./m. 1930/’31 1931/’32 1935/’36 1935/1936 Gem. 1926/’27 t./m. 1930/’31 1931/’32 1935/’36 1935/1936 Gem. 1926/’27 t./m. 1930/’31 1931/’32 1935/’36 1935/1936

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 894