42 18 i 36 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 1 I 2) i 2) 2) VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Aantal. 4. 3. 2. 193411936 >936 1936 1932 1933 12 24 21 18 50 54 I 69 62 I 59 17 23 19 i 10 (Staat VII.) 75,8 82,- 83,5 83,7 81,2 78,5 Geplaatst bjj het m.o. by den aanvang van het leerjaar in klasse 1 Gekomen van u.l.o. aan het einde van het leerjaar uit klasse: 1 2 3 4 Algemeene handelskennis Nederlandsche taal enz. Fransche taal enz Duitsche taal enz Engelsche taal enz Boekhouden en handelsrekenen Handelsaardrjjkskunde Staatsinrichting Stenografie Alle vakken te zamen Algemeene handelskennis Nederlandsche taal enz.. Fransche taal enz Duitsche taal enz Engelsche taal enz Boekhouden en handelsrekenen Handelsaardrijkskunde Staatsinrichting Stenografie en machineschrijven Alle vakken te zamen 3 11 22 14 4 12 25 13 4 11 23 31 3 10 4 4 9 10 4 10 5 2 7 1 3 11 4 92,8 84,1 83,6 84,7 85,5 94,1 4 9 2 22 2 19 2 16 85,7 89,- 100,- 61,5 88,6 75,6 95,6 80,9 60,- 1 16 9 Gem. 1926/*27 t./m. 1930/’31 1 19 11 83,9 92,8 75,9 3) 83,2 75,9 85,9 90,2 90,4 83,7 82,- 81,7 93,1 87,1 71,4 86,2 83,1 90,5 70,4 79,2 77,5 74,7 92,2 73,5 83,7 79,6 81,3 80,- 81,8 80,- 83,3 75,- 78,3 2) 78,5 80,6 85,6 87,7 85,8 83,8 97,3 80,- 64,5 58,8 91,9 90,2 65,5 79,6 67,4 97,- 66,7 69,2 70,4 87,6 78,- 11935/’S6 1935/’36 1) Gemiddelde van 4 jaren. 3) Niet her kend wegens te kleine aantallen of geen candidaten. 5) Gemiddelde van 2 jaren. 8 92,8 4) 85,7 95,- 3) 89,- 94,4 4) 77,8 75,3 1 2 4 2 1 Gem. 1926/’27 t/m. 1930/’31 1936|1932.1933jl934.1936|1936 1932 1983 1934.1! 2 19 12 18 26 j 31 33 12 13 Aantal cursisten der handelscursussen, dat aan het einde van het schooljaar slaagde, in pCt van het aantal, dat examen deed. 8 I 21 Vrouwen. Gem. I 1931/’32 t/m. I 88,2 84,8 90,8 75,1 87,9 81,6 78,9 2) Mannen. Gem. l’um32!1936''36 11935/’86 Gemeentelijke cursussen. 72,3 90,9 61.4 67,1 65.5 3) 67,7 4) 85,1 68,- 81,9 Bijzondere cursussen. 89,7 88,3 2. 1 8 6 22 23 30 29 193211933 >1934 193ó|1936

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 895