42 40 Staten. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 6-j. V: IX vermeld, dan worden daarmede onderscheidenlijl ooi voor meisjes en middelbare meisjesschool bede I» GYMNASIA, HOOGERE BURGERSCHOLEN, HANDELSSCHOLEN EN -CURSUSSEN, SCHOOL TOT OPLEIDING VAN WINKELPERSONEEL. J» IV: V: VI: i) Indien alleen I en II worden vermeld, zijn de gegevens voor de overige inrichtingen onderscheidenlijk begrepen in die van nos. IV en Vnl der openbare en nos. IV t./m. VI en VIII der bijzondere hoogere burgerscholen. Gevormd in 1983. 3) Gevormd in 1985. Voor zoover in de hierna volgende staten VIII vermeld staat, wordt daarmede aangeduid het Lyceum voor meisjes; zijn VIII en IX vermeld, dan worden daarmede onderscheidenlijk de voormalige le en 2e hoogere burgerschool voor meisjes en middelbare meisjesschool bedoeld. s) Cursus aangevangen in 1934. I: II: 2e III: 3e IV: 4e De inrichtingen van onderwijs zijn in de staten I tot en met IX op de volgende wijze met Romeinsche cijfers aangeduid: Openbare gymnasia. I: le Gymnasium, Laan van Meerdervoort 57. II: 2e Bildersstraat 11. III: Afd. gymnasium van het Gemeentelijk Lyceum, Stokroosplein 50. IVLyceum v. meisjes2), Stadhouderslaan 84. Bijzondere gymnasia.1) IR.-K. Gymnasium voor jongens, Oostduinlaan 50. II: Christelijk Gymnasium, Groot-Hertoginnelaan 8. III: Afd. gymnasium v. h. R.-K. Lyceum voor meisjes, Lyceumplein 33. Nederlandsch Lyceum, Willemstraat 40a. Vrijzinnig Christelijk Lyceum, Parkweg 44. Nieuwe Haagsche Lyceum3), Sophialaan 10. hoogere burgerscholen. le H.B.S. met 5-j. cursus, 3e v.-d.-Boschstraat 22. Openbare V5e VI: 6e VII: 7e VIII: Afd. h.b.s. met van het Lyceum voor meisjes4), Stadhouderslaan 84. Bijzondere hoogere burgerscholen. I: R.-K. H.B.S. met 5-j. cursus voor jongens, Oostduinlaan 50, met afdeeling aan de Mient 275. II: le Christelijke H.B.S. met 5-j. cursus, met A en B afdeeling, Populier- straat 109. III: 2e Bezuidenhoutscheweg 40. IVAfd. h.b.s. met 6-j. cursus en afd. middelbare meisjesschool met 5-j. cursus v. h. R.-K. Lyceum v. meisjes, Lyceumplein 33. 5-j. cursus, met A en B afdeeling, van het Nederlandsch Lyceum, Willemstraat 40a. VI: Afd. h.b.s. met 5-j. cursus van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, Parkweg 44. VII: H.B.S. en Handelsschool met 5-j. cursus, Sweelinckstraat 17. VIII: Afd. h.b.s. met 5-j. cursus van het Nieuwe Haagsche Lyceum 5), Sophia laan 10. Valeriusstraat 124. Beeklaan 445. (afd. h.b.s. van het Gemeentelijk Lyceum), Stokroosplein 50. Aronskelk weg 1. Nieuwe Duinweg 614. met A en B afdeeling, Raamstraat 28. en afd. middelbare meisjesschool met 5-j. cursus

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 899