42 41 VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 1) No. IV is in 1935 opgeheven. Openbare handels(dag)scholen. I: le Handels(dag)school met 4-j. cursus, l £j, 2e 1 j Waldeck-Pyrmontkade 5. Gemeentelijke bande 1 s c urs us s en. I: Gem. handelscursus met 4-j. cursus, Raamstraat 28. IIBeeklaan 445. III: Vermeerstraat 56. Bijzondere handelscursussen. IHandelscursus v. d. R.-K. Middenstandsvereeniging „De Hanze”, afd. 's-Gravenhage, Bloemfonteinstraat 194. II: Handelsavondschool voor meisjes v. d. R.-K. Vrouwenbond, Brouwers gracht 28. III: Christelijke Handelsavondschool, Populierstraat 109. IVHandelscursus voor den Middenstand, Sweelinckstraat 17.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 900