u. Llh AzL .1.1- 42 42 £1 45 44 lie voor de eerste maal dan wel voor de tweede of derde maal den cursus volgden. Aantal leerlingen op 31 December 1936 in elke klasse, onderverdeeld in hen II. 3 I 1 I 1 I - I I J- I I 9 I -i- 8 I i J. I I 15 j. I I i I I I I I I I I I 24 16 I 1 I 1 I - r I I VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 4e klasse 5e klasse 6e klasse 3e klasse Totaal 2e klasse le klasse voor de m. j m. m. m. m. j. m m. m. m. m. m. m. m. 1 - 1 52 40 46 10 5 4 13 1 2|- 1 i 8 55 9 29 47 20 13 74 69 44 17 45 54 3 4 1 1 5 14 8 15 6 5 3 1 1 76 22 7 10 I 5 76 49 9 14 22 19 11 8 1 572 281 |105 56 2 92 8 1 13 43 12 1 12 4 36 11 1 1 5 2 1 1 1 1 2 1 VII 2 2 4 8 1 32 14 66 9 VIII 254 14 1 1 8 27 2 73 26 59 1 3 264 |125 11 243 |177 78 Te zamen 2 3 1 1 5 1 21 2 16 1 3 23 II 5 3 4 26 13 30 1 37 7 1 7 IV 1 1 3 40 3 2 40 1 45 28 5 53 V 2 4 1 1 1 7 VII 1 16 5 2 9 3 1 7 34 55 22 4 19 2 2 51 21 22 1 5 21 22 54| 27 26 9 12 i j. I i i 1 1 1 4 1 1 1 69 70 40 21 24 24 13 58 57 23 8 8 7 5 2 8 1 4 42 45 15 31 22 18 13 21 2 3 2 34 18 10 14 4 9 1 5 4 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 25 26 68 26 214| 97 282(123 292 165 8 55 63 61 23 11 1 1 1 34 53 40 44 36 70 34 voor de lemaal. 30 28 16 22 4 14 62 23 1 17 8 18 15 9 17 7 8 9 2 13 5 7 1 7 2 1 3 36 17 11 16 273 25 19 61 31 58 57 36 37 33 58 60 j I 23 22 7 21 8 9 11 11 21 8 8 12 16 6 24 6 5 3 1 4 14 8 5 1 2 3 24 13 14 9 243 14 16 3 50 22 48 25 30 45 25 43 11 3 1 2 90 13 14 12 5 11 6 5 6 1 13 6 5 4 1 17 Openbar' 1 1 2 2 3 1 2 1 13 13 6 10 voor de lemaal. 9 7 10 6 8 10 5 12 13 1 1 6 1 1 2 1 1 5 4 2 4 4 3 1 3 3 5 5 voor de Se maal. 21 6 17 24 18 8 36 27 32 28 25 36 17 53 26 10 12 voor de le maal. 2e maal. 7 14 9 9 10 7 10 7 5 14 12 18 5 5 5 7 1 6 5 6 3 3 2 2 1 voor de 8e maal. 18 22 15 12 14 voor de le maal. 4 9 9 27 4 1 5 voor de 3e maal. 253 273 23 142 voor de le maal. 49 57 9 79 24 54 157 31 104 23 70 6 6 9 63 25 85 76 56 76 72 53 1 37 51 17 55 55 31 47 30 31 28 30 11 3 17 1 voor de 2e maal. 12 2 10 30 9 7 15 21 3 17 23 25 13 1 62 voor de 3e maal. 2 3 1 3 1 voor de 2e maal. voor de le maal. 23 1 3 2 156 voor de 2e maal. voor de lemaal. voor de j 2e maal. I voor de 8e maal. voor de 2e maal. 4 4 2 1 3 - 4 1 1 3 76 65 48 88 4 4 I 21 I 18 1 63 25 22 48 35 20 I 32 4 2 j 3 17 12 17 13 10 13 16 J. 4 1 1 7 3 1 35 9 299 82 82 3 154 2 69 83 83 51 3 10 13 1 1 6 3 11 31 4 1 1 4 7 1 49 11 7 9 13 8 8 7 13 31 14 121 1 3 17 17 - 2 1 4 3 2 15 3 1 7 i 6 3 11 Bijzonder j. I j. 1 1 II III IV V VI Te zamen I II III IV Te zamen VIII Te zamen I II 8) Te zamen 28 6 15 16 22 5 - 25 12 10 5 11 8 13 13 6 1 31 34 8 18 5 8 8 i 9 4 5 5 10 9 2 28 15 23 j - 110 40 j. m. I 1461101 119| 89 62 47 327(252 12 15 11 7 48 45 5 2 1 67 23 2 16 24 14 22 2 113 78 19 11 16 15 13 14 1 16 11 33 288 (149 2 2 185 77 213 84 192 195 148 183 129 16 159| 72 143 80 1303.692 |317 187 12 132 91 65 47 1225 563 19 2 13 26 15 4 242 83 j. I 2 2 |-|- J- I 36 29 65 27 Bijzondere school 1 15 13 - - 13 5 - - I S) B onderbouw en wis- en natuurkundige (B) afdeeling- A= literair-economische (A) afdeeling. j. m. voor de 3e maal. Pleidi H» l Owneenschappelljkè ie 79 andelsscholen. 32 13 W[ll_ 52 I 24 11 ng van winkelpersoneel. handelsschoolafdeeling. -J en 2e klassen, geteld by II; scholen worden samengevoegd. m. j. r [y m n a s i a. 45 33 15 Openbare h o o gerOnrg e r s c h o 1 e n. 1 3 2 3 - 3~l 5 Bijzondere hoogeri 53 64 m. 12 10 11 6 17 10 10 1 28 11 54 1 23~ “’gerscholen. 13 9 1 8 voor de I 3e maal. II I I Openbar, -ymnasia. 20 I 16 I) Geen 8e en 4e klasse gevormd. J) le en 2e I II 2) III IV V VI B3) A4) h.b.s. mm.s. 104 15 25 I B 3) A4) III h.b.s. m.m.s. B3) A4) VI B3) Ha5) ro. j. - 77 49 28 I 31 26 14 j- I I I I j. m. j. I m. i voor de I 2e maal. 33 11 22 l 18 19 i 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 902