42 48 IV. vn vin Aantal op het einde van het schooljaar 1935/1936 bevorderde of voor het eindexamen geslaagde en niet bevorderde of niet voor het eindexamen geslaagde leerlingen. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. M. M. J. M. J. J. 383 n 74 1209 383 1592 Voor de noten zie volgende bladzijde. n n 131 107 132 97 90 96 276 141 60 33 Klasse en inrichting van onderwijs. 344 351 308 330 259 4) 249 152 244 254 173 217 148 155 336 174 175 144 64 72 80 70 58 63 40 128 117 70 18 333 60 52 65 67 40 49 Openbare 1 45 I 56 55 47 I 53 1 35 1 291 j Bijzondere 95 88 111 I 76 I 74 i 89 bevorderd of geslaagd voor het eindexamen. 259 262 227 248 213 201 111 172 182 139 157 118 129 132 108 51 91 85 48 16 240 niet bevorderd of niet geslaagd voor het eindexamen. 48 41 72 72 34 60 30 26 85 89 81 82 46 43 36 13 27 24 15 11 10 5 21 28 6 19 16 21 19 21 11 5 37 32 22 2 93 10 5 25 12 12 10 29 40 35 25 20 36 19 21 21 16 ■V 25 21 104 60 62 30 B 5) A 6) h. b. s. m. m. s 56 81 6 653 85 73 46 96 2 302 73 58 60 84 57 82 28 79 152 71 744 63 40 53 62 51 63 20 64 116 63 595 10 18 7 22 6 19 8 15 36 8 149 64 45 40 77 2 228 le klassen 2e 3e 4e 5e 6e le klassen 2e 3e 4e 5e 6e 2 24 1 120 burgerscholen. 3) 112 149 130 112 76 16 gymnasia.1) 44 31 46 46 29 44 Aantal leerlingen 92 gymnasia. 2) 15 16 79 48 50 20 by den overgang of by het eindexamen aanwezig. n Alle klassen te zamen I II III IV V VI n Alle klassen te zamen: I II III IV V VI le klassen 2e 3e 4e 5e 6e Alle klassen te zamen: I II III IV 54 57 I 5 302 533 Openbare hoogere 141 189 165 137 96 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 904