49 I 42 49 S l A IÖ9 I school tot opleiding I VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Aantal leerlingen J. M. J. M. J. M. klassen II III IV V VI VII VIII 108 klassen n van n 32 28 23 19 9 9 zamen 4) Bovendien 8 leerlingen, die zich terugtrokken vóór het eindexamen. 46 25 26 12 Klasse en inrichting van onderwijs. B 5) A B 5) Ha 7) 317 322 25 181 353 306 282 233 245 4) 110 90 75 70 13 11 8 16 8 4 bevorderd of geslaagd voor het eindexamen. 272 243 224 186 208 221 257 23 131 79 62 56 53 77 21 53 134 21 95 14 65 8 7 5 500 10 6 3 niet bevorderd of niet geslaagd voor het eindexamen. 81 63 58 47 37 96 65 2 50 6 2 1 36 25 16 18 11 2 6 2 1 3 4 9 7 183 166 103 93 56 7 17 2 11 47 10 5 2 11 3 183 11 139 97 85 59 1419 17 1 11 19 10 15 286 h. b. s. m. m. s B 5) 94 23 64 181 31 100 16 76 11 7 5 608 Openbare 29 35 19 35 60 95 184 211 345 45 87 132 99 151 250 34 75 11 12 23 n Alle klassen te le 2e 3e 4e Alle le 2e 3e 4e 5e 6e Alle le klasse 2e 3e klassen te zamen I II bij den overgang of by het eindexamen aanwezig. Bijzondere winkelpersoneel. 7 9 7 Bijzondere hoogere burgerscholen. 147 141 87 75 45 5 n klassen te zamen: I 166 10 128 78 75 44 1133 handelsscholen. 8) 31 28 19 17 No. IV alleen 4e en 5e klasse. 2) No. VI alleen 3e en ie klasse. 3) No. II geen le klasse. 5) 6) 7) Zie de noten 3, 4 en 5 op bladz. 4445. Gemeenschappelijke le en 2e klassen, geteld bi) II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 905