1 I p I 16 I Hls F-i= 1 li o hs9 52 2 I 11 i 2 j 6 I 1 1° J ~l~ I 1 ~7(4 6(3) 7(5. 4 1; Big ■!O 3 K 8 I - 6 I VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Vervolg V. Totaal. M. J. J. M. J. M. M. J. J. 1! M. J. M. J. M 6 (4) 6(5) 1(1) 4(1) 6(6) 13(11) 4 8(2) (5); 4 4 (4) Huiselijke Ziokte of Totaal, i) Leerjaar. Vr. M. Vr. M. i Vr. M. Vr. M. 1 1 2 3 1 1 74 2 9 I 7 3 1 1 1 i 1 -! 8 (4)| 1 4 1 4 le klasse 2e 3e Klasse en inrichting van onderwijs. n n Onvol doende viyt of vorde ringen. 1 1 10 5 1 6 3 25 2 7 10 2 2 16 Andere studie. 6 7 13 1 2Ï 2 3(2) 2 3 3(3) 3(2) 1 2 2 3(1) 1 1 1 Andere redenen i en onbekend. (45) (30) (41) (18) 4 2 4 12 1 (1) 2 (2) Aan vaarden eener betrekking. •o 3 4 8 14 17 6 45 1 2 39 11 24 63 (45)| - 48 (29)|34H( 33 (20)13 (I 30 (3 25 31 (3 18 O 104 1 22(15) 13 (7' 2(1) 1 2(1) 3(1) 6 (4) - i (i) 5(1) 36(23), ■d •S o 20*13) 7 (4) 2 (1) 1(1) j 5.2) 1 (1)| tot opleiding I 11 I c - I - 3(1) 3(1) - I I 1 1 9 (8) 4 (3) 1 9 18 I 14 13 6 51 I 2 ■I—-L I 3 I 4 I '13(12) 5 (2)1 3 (2) 4 (1)| 1 9 (5)1 - Gemeentelijke 8 6 6 I 36 43*34 10 (4)1 6(j 6 (2) 2 37 (21) 7( 6 i 5 1 5 4 20 i 20 35 (14)1 7 I 16 (5)11(‘ 14 (81* 7( 55 (1 27 0 49 (3 Alle klassen te zamen I II III IV V VI VII VIII le klassen 2e 3e 4e Alle klassen te zamen I 11 C Cl. ■ëgJSS'S ■2- 4 1 3 5 1 I 13 3i -s-, J. le leerjaar 2e 3e 4e Te zamen 3 1 1 5 6(6) 6 3(1)_ |13(1D 9(7)j 6 van 1 3 (2 1 2 8 (7), 7(7)| 3 48 (20)13(1 37 (12)|1M ■^1 85 (32)|291 winkelpersoneel. 3 3 3(2)| 1 (1)1 1 i 5 (4 3(1) 15| 31 1 (1) 18 6|11(11> 7 6 3 (3) 2l -- 1 6c Drukke werkzaam- omstandig heden. heden. overlijden. 1 (1) - - 2 (2)| I 21 (13)1 J 9(7)42(11),218(134' lu0!3 1 45 I 30 V I 41 3 i 19 20 jl35 (134) M. 5(8) 4(1) 9(2)| 2 le leerjaar 2e 3e 4e Te zamen 13(11)1 4 (1) 12(11)10 (6) 13 (9)1 5 (1) KX10) 6 (3) - “l j13(11) 3 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 17 (9) 5 (2' 1 6 (5) 74(43) 26'16- 62.48. 37'24! 1 Bijzondere 1 3 2 li' 2(1) 1(1) 19(7) 16Ï3)| 8(6) Openbare handelsscholen. - I j 1(1) 1(1)1 I I 2 (2) --3(1)| III - - - 1 56 (26) 24 (18) 44 (23) 10 (6) 134 (73) [141 1) Tusschen haakjes de aantallen leerlingen begrepen in de hoofdgetallen vertrokken vóór het einde van het schooljaar. Aantal leerlingen, dat in het schooljaar 1935/1986 den cursus verliet. 25 I 4 I 23 1 4 15 53~ 6 (4)1 SC 10 (5)1 6? 19 (9)|16( 19 7i 12(12’1 - _23 _8 4 4’ 4 (4) 3 (3) 42| 15 16116», 4 (4)| 3 (3) Bijzondere school 21 31 2 j[_l 5| 4 9 I 1 I 1 9 7 33 handelscursussen. 2) 6 3 M. I Vr. j M. Vr. M. Vr. handelscursussen. 2) 5 6 6 M. Vr. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 907