-I UI 42 -I 53 2 I - k l6 - I - - I 3 I -8 M I I I 9 I I 11 4 30 3 I 3 I 18 I 3 I jj - 12. 3 I 8Ï VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. in totaal. J. M. J. J. J. M. J. M. 1 2 1 1 1 2 3 9 5 1 2 259 14 41 179 1 4 1 10 4 1 V 3 1 15 35 52 4 11 1 175 30 n i 2 3_ 5 I II III I II III IV V I II 13 46 31 32 31 33 24 30 17 61 39 43 14 32 13 17 10 40 39 13 20 24 96 1 7 6 16 30 18 17 14 49 4 9 5 7 5 4 3 9 4 2 na 5 jaar. 7 2 2 5 2 11 4 11 4 4 7 6 5 4 2 9 2 2 3 2 8 6 8 3 2 1 5 6 24 2 2 4 3 7 1 2 1 1 na 8 jaar. 2 1 3 1 1 4 2 1 1 1 na meer dan j 8 jaar. 13 16 5 34 30 26 14 24 17 77 18 4 23 13 23 32 12 17 14 10 41 Bt Haf Aantal leerlingen by het eindexamen aanwezig. na 4 jaar. M. I J. I M. I 3 2 1 I 2 2 5 1 1 3 4 11 19 1 6 2 4 2 4 3 5 2 1 3 1 j 4j 8 i 25 24 23 24 22 20 13 28 I II III IV V VI VII 8 7 i 1 16 22 5 25 26 38 245 35 35 70 9 8 3 5 5 8 1 24 16 19 98 Bijzondere -21 12 5 12 13 6 19 6 8 17 57 handelsscholen. 5) 2 2 4 7 5 2 4 4 6 1 11 16 15 71 7 4 11 3 7 1 15 Openbare 8 I - 7 - 3|l 18 22 j 3 Openbare 12 9 15 11 -11 -11 4 2 i 5 7| - 1 VI. Aantal leerlingen bij het eindexamen 1936 in de hoogste klasse aanwezig en aantal, dat het einddiploma behaalde, gegroepeerd naar het aantal leerjaren, daarvoor benoodigd geweest. Bijzondere 6 6 10 5 2 6 71 11 Openbare 11 _8 19 21 26 47 4) Van 46 leerlingen is het aantal leerjaren onbekend. M 7 n n Zie de noten 3, 4 en 5 "op bladz. 44—45. 2 3 6| 12 I 1 I i 4 81 22 Bt A t VIII j m.m.s. n 'an ieerlingen is het aantal leerjaren onbekend, n n n n Hiervan behaalden het einddiploma na na 6 jaar. 7 jaar. 2 burgerscholen. 4) 4 7 2 4 3 _7_ hoogere burgerscholen. 3) 1 3 1 1 1 2 1 1 5 7 41 32 hoogere 5 6 6 7 J. M. J. M. gymnasia. 3 2 j gymnasia.2) 9 4 I H' Bt Ul Af III jy h.b.s. m.m.s. Bt At VI VII i vin

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 908