Li -Ij IJJJI La S|-| ?|zI l-l‘?l II 6 I 1 I 17 I gymnasia. 42 I Vr' I 2 -I 2 I 58 3 I 21 I IX. Aantal leerkrachten, verdeeld naar het aantal lesuren per week, naar den toestand op 15 September 1936. 5 I - I 1 4 I I - I 39| 1 I 1 I 2 2 36 i 1 i 21 I 3 I 1 I 9 I 1 I 6 7 I - 6 I 7 I 1 I 8 i - 1 I 5 I 1 I 2 I 6 I 10 i - I 5 1 I 4 I I 3 I I 1 i VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 1 t./m. 5 9 6 - 7 6 2 2 1 2 1 1 1 2 51 8 3 1 3) 8 4 35 8 51 6 1 7 1 1 6 I II 1 2 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI Vil VIII I II 1 i 1 2 1 1 4 1 1 1 I 1 5 3 2 2 2 2 3 9 7 10 1 3 I II 5 5 1 2 2 1 5 2 1 1 2 4 1 4 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 9 1 1 3 3 2) 4 1 1 4 Totaal aan lal leer krachten. 1) 4 5 i Openbare 2 4 1 I - 5 8 1 7 15 4 10 12 22 16 20 39 17 25 29 4 3 3 6 6 5 4 4 4 5 5 3 2 5 23 2 4 2 8 2 3 3 1 25 25 28 14 18 23 19 22 12 161 5 2 2 3 1 2 1 _3 19 I 5 15 27! 18| 45 4 3 20 19 1 2 3 2 2 1 3 1 1 1) Daar een leerkracht aan meer dan één school verbonden kan z(jn, is het werkelijk aantal leerkrachten kleiner dan bet totaal, dat door optelling wordt verkregen (zie bladz. 88). 3) Hiervan 1 met 36 lesuren. 1 1 2 5 4 14 4 20 M. Vr. I M. Vr. 172 11 1 2 j 1 i Bijzondere 3 2 2 I 11 11 I Bijzondere school tot opleiding van winkelpersoneel. 1 3 - 2 - - 1| 1|-|-|-|-|-|-| s| 2 2 2 5 2 3 5 1_ 8 22 8 19 Bijzondere 4 1 ■4 9 32 h o o g e r e 1 2 3 3 3 3 I 201 2 25| 2 4ö| 4 2 8 1 4 burgerscholen. 1 Openbare 1 - i 3 IJ 1 Aantal leerkrachten met I 6 t./m.l0 111 t./m. 15 16t./m. 20 21 t./m. 25 2« t./m. 80 81 t./m. 85 I lesuren per week aan de desbetreffende school. M. i Vr. j M. Vr. M. Vr. M. Vr. M. Vr. i i i i i I I i gymnasia. 6 5 Openbare handelsscbolen. 6 111 M. Vr. 1 10 I 16 57 4 1 burgerscholen. 3 13 5 8 7 11 5 1 h o o g e r e 1 5 3 1 2 1 2 1_ 6 I 16 2 4 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 911