42 59 Aantal cursisten in de cursusjaren 1935/1936 en 1936/1937. I. 80 I II A. Verdeeling der bij den aanvang der cursussen in 1935/1936 aanwezige leerlingen naar de onderwijsinrichtingen. i Dag. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. GEMEENTELIJKE CENTRALE SCHOOL VOOR MACHINESCHRIJVEN. Cursus machineschryven. Praktijkcursus. Cursusjaar 1935/1936.1) Cursusjaar 1936/1937. Cursusjaar 1935/1936.1) Dag. Avond. Avond. Dag. Avond. Avond. M. i Vr. M. Vr. f Vr. M. Vr. M. 10 I 24 193 75 68 115 51 17 7 2 14 6 4 B. Korte cursus. 24 i 23 I 34 40 60 44 5 8 3 16 3 4 1 Mannen. Vrouwen. Te zamen. 1 1 63 91 28 73 93 20 23 48 71 14 11 25 57 25 82 Niet meer op school 171 208 379 Totaal 401 341 742 137 I186 A. Jaarcursus. .antal cursisten .an tal groepen an tal groepen Scholen voor u.l.o. (openbare) Bijzondere scholen Handelscursussen antal cursisten Gymnasia, lycea H.b.s. 3- en 5-j. cursus Handelsscholen. Cursusjaar 1936/1937. M. I Vr. I M. I Vr. 30 i 0 Gedurende het cursusjaar 1935/1936 verlieten (jaarcursus en korten cursus te zamen) 17 mannelijke en vrouwelijke leerlingen (2 m. en 1 vr. wegens overgang naar andere onderwijsinrichtingen, 8 m. en 3 vr. wegens t aanvaarden van een andere betrekking, 2 vr. wegens ziekte, 7 m. en 3 vr. wegens andere en onbekende redenen) cursussen voor machineschrjjven en 3 mannelijke en 2 vrouweljjke leerlingen (1 vr. wegens aanvaarden van een dere betrekking en 3 m. en 1 vr. wegens andere en onbekende redenen) den praktijkcursus. Dag. M. Vr. M. I Vr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 912